>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Usnesení vlády ČR v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 16. března 2020 č. 240 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 21 odst. 2 písm. b) krizového zákona.


Vláda
I. doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnicvké zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče;
II. nařizuje starostům obcí zajistit osobám uvedeným v bodě I tohoto usnesení pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.

 


 

Obcím (starostům obcí) je nařízeno minimálně zajistit osobám starším 70 let pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.

 

Pokud tedy občané obce Světlá (především tedy v důchodovém věku) nemají možnost si sami nebo s pomocí své rodiny obstarat základní životní potřeby (ať již z důvodu zdravotních nebo z důvodů nařízené karantény) nechť kontaktují starosty obce na telefonu 724 185512.

Bohužel obec Světlá žádné ochranné prostředky (např. roušky nebo dezinfekce) nemá a v současné době je ani nedokáže zajistit.

 


 

Město Boskovice zřídilo non-stop informační telefonní linku 725 112573 pro aktuální informace k epidemii koronaviru. Další informace najdete zde: https://korona.ohlasy.info/


Přiložené soubory:

příloha č. 1 (formát souboru: pdf)


příloha č. 2 (formát souboru: pdf)


Autor: E. Dokoupil |
Datum vložení: 17. 3. 2020 | Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|