STANDARDNÍ VZHLED

Další informace k situaci v rámci pandemie onemocnění Covid-19

Poslanecká sněmovna dne 7. 4. 2020 prodloužila trvání nouzového stavu do konce dubna 2020.

Od čtvrtka 19. 3. 2020 si musí každý na veřejnosti chránit ústa a nos. Od 8.00 do 10.00 mohou do některých obchodů jen senioři nad 65 let, doba se však týká pouze obchodů s prodejní plochou nad 500 m².

 

Otevírací doba pošty Cetkovice

Každý pracovní den v týdnu 8-11:45 hod

Pro občany starší 65 let je každý den vyhrazena doba od 8 do 9 hod.

 

Katastrální úřad Boskovice oznamuje, že neodkladné záležitosti je možno vyřídit během omezených úředních hodin pro veřejnost ve dnech po - st  8 - 11 hodin.

Městský úřad Boskovice bude přístupný veřejnosti v omezeném režimu. Předpokládá se, že bude otevřen v úřední dny po a st 14 - 17 hodin.

 


 

Změna provozní doby České pošty v Šebetově!
Pondělí, středa     7:30 - 12:30 hodin
Úterý, čtvrtek, pátek 11 - 16 hodin  

 

Dětská lékařka MUDr. Rula Machačová oznamuje  zahájení  omezeného  provozu  dětské ambulance  od  7. dubna na základě doporučení ČR, týkající se zamezení nákazy koronaviry. 

Po dobu omezeného provozu dětské ambulance se objednávejte na telefonní lince:  +420 602 866 144. Objednaní budou ošetřeni přednostně.

Dočasné ordinační hodiny:

Boskovice, Lidická 10 

 Pondělí :  7 – 11 h
Úterý :      7 – 11 h
Středa:       ---  
Čtvrtek:   7 – 11 h
Pátek:     7 – 11 h

Šebetov

Středa:   7 – 10 h

Prevence a očkování : 7 – 9 h (po objednání). Nemocní :  9 – 11 h po předchozí telef. konzultaci v domluveném čase. Prosíme pacienty a jejich doprovod, aby přicházeli s nasazenou rouškou na ústech a nosu. Doprovod pouze 1 osoba.


 NOVÁ INFOLINKA

Telefon: 1212

Linky 155 a 112 volejte jen případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života.


INFOLINKA STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU

Telefon: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Linka je v provozu nepřetržitě


INFOLINKA KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Telefon: 773 768 994

Linka je v provozu po-pá 8:00 - 17:00


SPECIÁLNÍ INFOLINKA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Telefon: 800 129 921

Linka je v provozu po-pá 8:00 - 16:00


 Chytrá karanténa v Jihomoravském kraji

Veškeré informace o tomto pilotním projektu bude poskytovat Ministerstvo zdravotnictví, nikoliv Jihomoravský kraj nebo Krajská hygienická stanice JMK. Cílem chytré karantény je do tří dnů elektronicky „vytrasovat“ všechny rizikové kontakty nakaženého a co nejrychleji je testovat. Zpětné dohledání toho, kde se nakažený pohyboval a s kým se setkal, bude fungovat na základě mobilních dat od operátorů a jeho platební historie. Podmínkou je, že infikovaný s takovým způsobem mapovaní musí souhlasit. Pokud souhlas nedá, bude probíhat standardní trasování hygieniků, které funguje na bázi rozhovorů.

Pro tento způsob monitoringu není potřeba instalace jakékoliv aplikace. Postačující je, když dá infikovaný souhlas k využití dat ze svého aparátu. O souhlasu nakaženého pak bude informován jeho mobilní operátor a banka. Operátor následně předá data o pohybu nakaženého v posledních dnech před zjištěním nákazy podle lokalizace jeho chytrého telefonu. Totéž učiní jeho banka na základě posledních plateb dotyčného kartou.

S případnými dotazy na JmK se prosím obracejte na e-mailovou adresu koronavirus@jmk.cz nebo na číslo 800 129 921 každý všední den (po - pá)  od 8:00 do 16:00.

V souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 (koronavir SARS CoV-2) bylo z preventivních důvodů rozhodnuto o zrušení úředních hodin pro veřejnost Krajského úřadu JMK, s výjimkou vrátnice a podatelny.

Provoz podatelny a vrátnice bude zachován v omezené míře, a to pouze v úřední dny, tzn. pondělí od 8.00 do 11.00 hodin středa od 13.00 do 16.00 hodin. Tato doba je určena pro veřejnost, a to pouze v nezbytně nutných, resp. neodkladných případech pro osobní podání. Veřejnost může kontaktovat zaměstnance krajského úřadu přednostně elektronicky, přes datovou schránku, telefonicky nebo písemně.


MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.
1. Zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen, popř. provozoven:
 potravin,
 pohonných hmot,
 paliv,
 hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,
 malých domácích zvířat,
 krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 novin a časopisů,
 tabákových výrobků,
 služeb prádelen a čistíren,
 opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
 odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
 prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
 provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
 prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 pokladní prodej jízdenek,
 lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,
 provozování pohřební služby,
 květinářství,
 provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
 prodej textilního materiálu a textilní galanterie,
 servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
 zámečnictví a servisu dalších výrobků pro domácnost,
 oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
 provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
 myčky automobilů,
 domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci,
 hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství,
 prodej a servis jízdních kol,
 sběr a výkup surovin a kompostárny,
pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny. Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona. Dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny.

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:,

I.
1. Zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
Str. 2 z 4
g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
3. individuální duchovní péče a služby,
4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
6. veterinární péče,
h) pobytu v přírodě nebo parcích,
i) cest zpět do místa svého bydliště,
j) pohřbů.


Přiložené soubory:

příloha č. 1 (formát souboru: pdf)


příloha č. 2 (formát souboru: pdf)


příloha č. 3 (formát souboru: pdf)


Autor: E. Dokoupil |
Datum vložení: 7. 4. 2020 | Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Standardní vzhled

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|