STANDARDNÍ VZHLED

Aktuální informace k situaci v rámci pandemie onemocnění Covid-19

Aktuání informace Ministerstva zdravotnictví o koronaviru zde:

https://koronavirus.mzcr.cz/

Aktuální kontakty na krizové linky naleznete v příloze tohoto článku.


 

 DOPRAVA

Od pondělí 20.4. se vrací k normálu odbavování v regionálních autobusech - opět je zaveden nástup prvními dveřmi a možnost koupit jízdenky u řidiče. Změny v dopravě - viz dokument v příloze.

 

SŇATKY

Zákaz volného pohybu osob se od 20. dubna 2020 nevztahuje na účast na sňatečném obřadu, a to pro snoubence, jejich dva svědky, osobu jednající za orgán veřejné moci, anebo osobu, jednající za orgán oprávněné církve, matrikáře a nejvýše čtyři další osoby, včetně cesty na sňatečný obřad; snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. Účastníci sňatečného obřadu dodržují odstupy nejméně 2 metry od jiných osob s výjimkou členů domácnosti a snoubenců. Po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek. Věta první až třetí se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství.

 

ODPADY

Kvůli současné situaci (ale i do budoucna) nebudou sváženy přistavené pytle u popelnic se směsným odpadem, ale pouze nádoby.

Dle legislativy jsou povinni občané odpad odkládat do k tomu určených nádob, což znamená, že pokud tvoří domácnost více odpadu musí si pořídit další popelnice. A ty jim budou samosebou vyvezeny.

Má to efekt i do budoucna, pokud chceme veškerý odpad vážit. Pytle totiž musí závozníci znovu doslova nacpat do nádoby a znovu vyklopit s vážením. Tím se prodlužuje svoz a obec to pak stojí více financí. Závozníci budou vybaveni letákem, který budou dávat pod víka nádob s odůvodněním, proč pytle zůstaly nesvezeny.

V příloze najdete infomace, jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie.


 

Informace k tzv. chytré karanténě najdete v příloze tohoto článku, stejně jako některá Usnesení vlády ČR a příslušné nově platné zákony.

Fotogalerie:


Přiložené soubory:

příloha č. 1 (formát souboru: pdf)


příloha č. 2 (formát souboru: pdf)


příloha č. 3 (formát souboru: pdf)


příloha č. 4 (formát souboru: pdf)


příloha č. 5 (formát souboru: pdf)


příloha č. 6 (formát souboru: pdf)


příloha č. 7 (formát souboru: pdf)


příloha č. 8 (formát souboru: pdf)


Autor: E. Dokoupil |
Datum vložení: 20. 4. 2020 | Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Standardní vzhled

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|