>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Informace z obce


Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8


Pokud má někdo z občanů zájem o zakoupení popelnice černé barvy na komunální odpad za zvýhodněnou cenu, nechť se ozve starostovi obce do 9. dubna 2020 (tel. 724 185512 nebo mailem starosta@obecsvetla.cz).

Můžete prostřednictvím naš

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Vyhrazená doba pro nákup osob na 65 let věku je nově od 8 do 10 hodin dopoledne, ovšem jen v prodejnách nad 500 m2. Místní prodejny Jednota se tudíž toto opatření netýká!

Provoz obecního úřadu Světlá je nyní po dobu trvání nouz

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ


Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Stan

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Krizový štáb České pošty dnes na svém jednání přes videokonferenci rozhodl o následujících opatřeních:

Česká pošta od 19. března 2020 do odvolání omezuje otevírací dobu pro klienty. Hodiny pro veřejnost se upravují tak, že

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

ROZHODNUTÍ
hejtmana Jihomoravského kraje

Podle ust. § 14 odst. 4 písm. h) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“), v souvislosti s no

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 16. března 2020 č. 240 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezp

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Sdělení MUDr. P. Licka

Vážení pacienti,

vzhledem k vyhlášenému NOUZOVÉMU STAVU a absenci ochranných pomůcek jsme nuceni přistoupit k omezujícím opatřením.

V tomto režimu poskytujeme pouze telefonické a elektronické konzultace, z

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Opatření na území obce Světlá

    V souvislosti se zamezením rozšíření onemocnění koronaviru COVID 19 a dle krizových opatření vlády ČR platí na území obce Světlá následující opatření (platné od 16. 3. 2020):

1. Vešk

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Usnesení vlády k zákazu volného pohybu osob

Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl.

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Jak jistě víte, v České republice odstartovala druhá vlna televizní digitalizace spojená s přechodem na nový vysílací standard DVB-T2. Již 31. března 2020 vypne své stávající vysílání ve starém standardu DVB-T vysílač Brno

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky vyhlašuje pro území České republiky z důvodů ohrožení zdraví v souvislosti s prokázaním výskytu koronaviru na území České republiky

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

DSO Technické služby malá Haná

Předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí, který realizuje dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná, získá

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

první volby 29. 2. 1992         (1960 – 1992 pod Šebetovem)

Leopold Biberle

Jana Cikánková Mgr.

Jiří Cikánek Ing.                    (starosta)

Jitka Dokoupilová

Lubomír Dvořák

Jiří Grepl

Josef Hartl 

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Počty obyvatel v obci Světlá vždy k 1. lednu příslušného roku:

 

  Počet obyvatel Průměrný věk
rok celkem muži ženy celkem muži ženy
2010 223 114 109 39,4 37,5 41,3
2011 220 111 109 39,7 3

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Zastupitelstvo obce Světlá stanovilo pro rok 2020 následující poplatky:

 

Poplatek za odvoz a likvidaci odpadů:

400 Kč občan s trv. pobytem a majitel nemovitosti bez trv. pobytu v obci Světlá

1140 Kč majitel nemovitosti, který chce m

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Základní škola Cetkovice, okres Blansko, příspěvková organizace Náves 91, 67938 Cetkovice, tel.: 516477525, IČO: 70990255
Ředitelství Základní školy Cetkovice, okres Blansko, příspěvková organizace oznamuje, že
zápis do 1. ročníku

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Kdo z občanů obce Světlá chce při každém novém hlášení místního rozhlasu dostat na mail upozornění s odkazem na přehrání tohoto nejnovějšího hlášení na stránkách obce, nechť napíše na adresu starosta@obecsvetla.cz a sdě

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Jménem Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj zasíláme v příloze leták k blížícímu se startu závěrečné fáze tzv. EET, tedy elektronické evidence tržeb, který obsahuje všechny důležité informace pro ty, kterých se závě

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

   V závěru roku 2019 byl pro potřeby hasičské zásahové jednotky obec Světlá pořízen nový dopravní automobil Ford Tranzit. Vozidlo je určeno pro převoz maximálně 9 osob a má nákladový prostor, vybavený velkou lékárničkou, v

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

AGROSPOL, agrární družstvo KNÍNICE
oznamuje, že objednávky na naturálie se uskuteční
na obecním úřadě ve Světlé ve středu 29. 1. 2020
v době od 13:00 do 13:50 hod.


Ceny jsou stanoveny takto:
brambory 1 200,- Kč/ar
řepa (nestanovena)
obi

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Letos se v Tříkrálové sbírce, kterou pořádá Charita Česká republika, vybralo v obci Světlá rekordních 9282 Kč.

Všem dárcům velice děkujeme, že přispěli na pomoc potřebným. Děkujeme také koledníkům (Ladislav a Žaneta Ticha

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Nevylévejte kuchyňské oleje do odpadu.

Nalejte ho přeceděný do PET lahve, láhev uzavřete a doneste do sběrného dvora, odkud bude odvezen k ekologické likvidaci.

Obec má od roku 2020 povinnost pro tento druh odpadu zajistit likvidaci.

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Z důvodu nástupu prodavačky do lázní bude otevírací doba místního obchodu v měsíci lednu 2020 omezen takto:

Ve středu 1. ledna zavřeno (státní svátek),

Ve čtvrtek 2. ledna zavřeno (inventura),

Od 3. 1. do 31. 1. náhradní prodej

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

 P O Z O R     Z M Ě N A !

Svoz popelnic s komunálním odpadem se o vánočních svátcích výjimečně přesouvá z úterý 24. prosince na pondělí 23. prosince 2019.

Na nový rok budou popelnice poprvé vyvezeny v pátek 3. ledna 2020

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

V pondělí 16. prosince 2019 bude pracovnice Obecního úřadu Cetkovice vybírat poplatek za hrobová místa na tamním hřbitově.

Poplatky bude možné zaplatit v době od 15:30 do 16:30 hodin v sále Obecního úřadu Světlá.

Jedná se pou

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Vážený pane starosto,
kůrovcová kalamita zasáhla téměř celou republiku a mnozí majitelé se tak
ocitli z důvodu rapidního poklesu cen dříví ve velice obtížné situaci.
Po složitých jednáních s představiteli Ministerstva zem

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Na obecním úřadě jsou k dispozici stolní kalendáře Mikroregionu Malá Haná na rok 2020. Vyzvednout si je můžete zdarma v úředních hodinách vždy každé pondělí až do konce roku, nebo i začátkem roku příštího.

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Kvůli opravám vodovodu bude pravděpodobně přerušena dodávka vody ve středu 27. listopadu a ve čtvrtek 28. listopadu 2019 v čase od 7 do 16 hodin na úseku kolem budovy obecního úřadu, směrem na Cetkovice a do dolní části obce.

Kolem

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Archiv článkůStránky: 1 2 3 4 5 6 7 8


Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|