Změna č. 1 Územního plánu obce Světlá (r. 2013)

POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE ZPRACOVATEL : Ing.arch. Ladislav Brožek