>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 1.6.2000

Přítomni: Ing. Cikánek Jiří, Vystavěl Jan, Vondál Jan, Ambroz Pavel, Letfus Petr, Smékal Zdeněk, Mgr. Cikánková Jana, Ščudla Pavel

Hosté: Palán Jiří, Palán Jiří ml., Hartl Josef, Hartl Pavel

Program:
1. Oprava garáže hasičského vozu
2. Pronájem pozemku
3. Informace starosty obce
4. Práce s křovinořezem

1. Na opravu garáže nebyla přiznána dotace. Práce se musí provést brigádnicky. Starosta hasičů p.Palán Jiří přislíbil za SDH Světlá zajištění stavebních prací (vyrovnání a zabetonování podlahy). Materiál zajistí obec.

2. Český mobil požádal o vytipování parcely ma zbudování vysílací věže. Plocha parcely 11 x 12 m, nájem činí 30 tisíc Kč / rok. Dodána technická dokumentace, nákres, výkony a parametry vysílače, vyjádření hygienika. První vytipovaný pozemek u trafostanice nebyl odsouhlasen. Rozhodnutí o stavbě se odložilo na 6.6.2000 ve 20.00 hod. Bude proveden výpis obecních pozemků z geodézie. Požádá se o vyjádření stavebního odboru Boskovice.

Další jednání OZ k bodu 2 z 6.6.2000 :

Byl proveden výběr vhodných pozemků. Jednomyslně byl vybrán pozemek 615/60. Pozemek při cestě za obcí k vodojemu.

3.

- provádí se výstavby 5 ks laveček

- cenová relace odsouhlasena 1500 Kč/ks (práce s materiálem)

- do obecní stodoly zařízena přípojka vody, možnost napojení na výletiště

- zpracovává se projekt na rozšíření veřejného osvětlení, předpoklad 3 ks nových zářivek

- brigádnické práce, výkopy, nátěry apod. - odsouhlasena cena 40 Kč / 1 hod.

- v roce 2001 proběhne sčítání občanů, bytů a domů

- sčítací komisař za obec Světlou byla vybrána a odsouhlasena paní Mgr.Cikánková Jana.

4. Zastupitelstvo odsouhlasilo práci křovinořezem jen na obecních pozemcích. Odměna stanovena 40 Kč / 1 hod. Bude vedena evidence prací a odpracovaných hodin.

Zapsal : Letfus PetrDatum vložení: 1. 6. 2000 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|