Znak a prapor obce Světlá byl přijat zastupitelstvem obce dne 18.3.1999 a následně Poslaneckou sněmovnou ČR. Znak a prapor byl vytvořen z návrhu heraldika pana Jiřího Loudy z Olomouce.

Vysvětlení symboliky znaku a praporu obce:

Znak je rozdělen čarou vedenou v horizontálním směru. V jeho horní části je vyobrazena opatská berla, která je uzavřena dovnitř (pozn.: biskupská je otevřena ven) a dále je v horní části opatřena sudariem (šerpou). Tato šerpa sloužila opatovi k uchopení berly (jednak aby opata nestudila a dále aby tento symbol nebyl znečištěn = zneuctěn. Naproti tomu biskupská berla šerpu neměla, neboť biskup měl právo nosit rukavice. Opat toto právo neměl). V dolní části znaku – erbu je srdce červené barvy, což symbolizuje dobré vztahy a lásku. Ze srdce vyrůstají dvě červené růže se zlatými tyčinkami. Tyto dvě růže symbolizují dvě obce – Světlá a Přívěsť, které se v minulém století spojily v jednu obec Světlou. Opatská berla je zlaté barvy a zobrazuje historické založení obce – původně dvora opatem kláštera Hradisko u Olomouce. Podklad znaku – erbu je stříbrný (bílý).

Popis a zdůvodnění symbolů – J. Louda

Přihlášení

Skip to content