Ing. Eduard Dokoupil, starosta obce, +420 724 185 512

Ing. Jan Kaderka, místostarosta obce, +420 721 321 768

 

Ing. Martin Cikánek, člen zastupitelstva

Roman Dobeš, člen zastupitelstva

Jiří Lizna, člen zastupitelstva

Mgr. Petr Palán, člen zastupitelstva

Jana Vlachová, člen zastupitelstva

 

Kontrolní výbor:

Jana Vlachová, předseda výboru

Pavel Kaderka, člen výboru

Radek Krajíček, člen výboru

 

Finanční výbor:

Ing. Martin Cikánek, předseda výboru

Bc. Martina Kaderková, člen výboru

Petr Letfus st., člen výboru

 

Výbor pro stavby, pozemky a ŽP:

Roman Dobeš, předseda výboru

Mgr. Jiří Biberle, člen výboru

Ing. Jiří Cikánek, člen výboru

Jiří Lizna, člen výboru

Ladislav Ženatý, člen výboru

 

Výbor pro kulturu a sport:

Mgr. Petr Palán, předseda výboru

Mgr. Jiří Biberle, člen výboru

Mgr. Jana Cikánková, člen výboru

Hana Miseciusová, člen výboru

Lenka Smékalová, člen výboru

Jana Vlachová, člen výboru

Bc. Zuzana Vlková, člen výboru