>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 10.11.2005

Přítomni: Ing. J. Cikánek, P. Letfus, J. Vondál, J.Vlachová, Mgr. J. Cikánková, V. Šumbera

Ověřovatelé: J.Vlachová, Mgr. J. Cikánková

Program:
1. Odvoz odpadu z obce
2. Vodné 2006
3. Prodej pozemku Alojzov
4. Různé

1) Nabídka na odvoz odpadu přišla od dvou firem: AVE Blansko a SITA Boskovice. Po vyhodnocení nabídek OZ rozhodlo pro firmu SITA Boskovice a pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy na rok 2006.

2) Vodné
Cena vodného stanovena na 22,20 Kč/ m3. Po prozkoumání kalkulace vodného od VAS Boskovice, zastupitelstvo souhlasí s cenou, ale na závěr účtovacího období, žádá o předložení celkových nákladů a vyúčtování provozu vod. řádu.

3) Prodej pozemku Alojzov
Po předložení znaleckého posudku obec Světlá souhlasí s prodejem pozemku za stanovenou cenu.

4) Stav sakrálního konta
Na jaře daroval p. Dr. Krchňák 250 € tj. 7 714,50-Kč. Náklady na pouť 1 480 Kč. Konečné celkové konto je 22 079,- Kč.

5) Úklid sněhu
Smlouva bude sepsána s p. Vondálem J., cena za službu stanovena na 250 Kč / hod.

6) Zast. obce souhlasí s vyplacením mezd za prosinec v měsíci prosinci.

7) Starosta vydá příkaz k inventarizaci majetku.

8) Bylo provedeno rozpočtové opatření č. 4 / 2005. Zast. obce vzalo na vědomí.

9) Bude domluvena prohlídka lesních porostů Uhřice a Světlá, zástupci obce + p. Týl, p. Bárta.

10) p. Konečný, majitel parcely má zájem o zpětný prodej parcely obci. Žádost o koupi této parcely podal p. Tesař ze Šebetova, bude domluvena schůzka.

11) Vánoční strom zajistí a doveze p. Vondál

12) Žádost o kácení stromů
Dobeš Stanislav - 4 ks břízy u bytovky, Zast. obce nesouhlasí – nemá trvalé bydliště.
Senecký - 1 ks smrku u rod. domku č. 9, Zast. obce souhlasí

13) Debata kolem výstavby inž. sítí v nové zástavbě. Pokračování a vyhodnocení provedených prací bude po zaměření geodetů.

Zápis zapsal: Letfus PetrDatum vložení: 10. 11. 2005 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|