>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 5.5.2006

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Krajíček, P.Ščudla, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: R. Krajíček, P. Letfus

Hosté: Pokorný J.

Program:
1. Předání části inženýrských sítí v nové výstavbě
2. Oprava stávající komunikace
3. Komunikace mezi pozemky nové výstavby
4. Různé

1. Podle sělení prováděcí firmy nových inženýrských sítí se v současné době dokončují práce na kanálových vpustech a mohla by se začít s výstavbou komunikace. Prováděcí firma VAPIS předložila vyúčtování za výstabu kanalizace, kde jsou určité nedostatky zjištěné zastupitelstvem obce. Konečná cena díla je snížena o 88 600 Kč z důvodu vypuštění některých prací a chybějící jedné kontrolní šachty v nejhlubším místě díla. Z ceny díla jsou odečteny pouze materiály které nebyly použity, ale nejsou zde odečteny neprovedené práce a strojohodiny. Proto zastupitelstvo obce nesouhlasí s tímto předloženým vyúčtováním. Dále zastupitelé mají připomínky k dodržení projektové dokumentace, kde pravděpodobně nejsou dodrženy hloubky vodovodního řádu a kanalizace podle projektové dokumentace. Také jsou připomínky k dozoru stavební akce p.Ing. Havelky, který neprováděl dostatečně kontroly stavby IS, i když je k tomu pověřen obcí. Kolaudace plynu bude dne 23.5. Dále bude prováděcí firma požádána o předání I.etapy díla podle smlouvy a budou provedeny kontroly hloubek kanalizace a vodovodního řádu hlavně ve vrchní části IS. Také bude sjednána schůzka s p.Havelkou.

2. Oprava komunikace Krajíčkovi - Hartlovi, Ze 3.oslovených firem se ozvala pouze společnost DEAS. Cenová nabídka zněla na částku 350tis.Kč a souhlasí s předběžnou cenou, která byla použita v návrhu na dotaci. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo oslovit společnost Deas na provedení tohoto díla (9:0:0).

3. Ve výběrovém řízení na porvedení nové komunikace v části nové ulice byly osloveny firmy: Deas, Skanska, Starbag. Cenové nabídky přišly z Deasu a Starbagu a.s. Deas - částka za I.etapu 526 tis. Kč, II.etapu 847 tis.Kč včetně DPH. Strabag - částka za obě etapy celkem 2 166 tis.Kč.

4. 4) Současně s budováním nové komunikace nastane problém kam uložit materiál ze skryvky této komunikace. Po dohodě se zastupitelstvo rozhodlo materiál uskladnit na obecní pozemku pod lesem č.165. Tento pozemek by se měl dát zaměřit a zjistit majitel sousedního pozemku. Dále by se měla dát výpověď ze smlouvy se spol. Agrospol o užívání tohoto pozemku. Přístupové komunikace na tento pozemek jsou mimo obec, proto není problém s přepravou materiálu na toto místo.

5. Skryvka materiálu komunikace (viz předchozí bod) není uvedena v cenových nabídkách firem, které zaslali cenové nabídky. Zde je předložena nabídka firmy TRYMET Boskovic, kde cena provedení skryvky a odvozu do 2km je 157 tis.Kč. Pan Letfus zajistí cenovou nabídu od Agropodniku Skalice nad Svitavou.

6. Zelené obecní plochy - co s nepořádkem na obecních pozemcích? Komise sestávající se ze zastupitelů: Krajíček, Hartl, Letfus, Cikánková, obejdou v pondělí 8.5. od 15:00 obec a posoudí skládky hyzdící obec. Souběžně s tí se připomene občanům obce, že je v platnosti vyhláška obce o skládkách materiálu na obecních pozemcích, které jsou za určitých podínek zpoplatněny.

7. Přístřešek na výletišti
Pan Šumbera předložil návrh na tento přístřešek z materiálu Ipor + zděné přizdívky a komín a betonové základy a podkladová deska - předběžná cena materiálu 90 tis.Kč. Zastupitelstvo obce schválilo výstavbu tohoto přístřešku, který i jako vlastník bude financovat. (9:0:0)

8. Oprava pomníku Palackého vedle prodejny Coop. Nabídku předložily firmy Komárek Letovice - 17 tis.Kč, Kamenictví Jevíčko - 3,5 tis.Kč. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo oslovit firmu z Jevíčka. (9:0:0)

9. Od července se hledá nový člověk na úklid obecního úřadu. Paní Kubínová vypověděla smlouvu o úklidu. Zastupitelstvo navrhlo vyplatit mimořádnou odměnu 5 tis.Kč čistého za úklid prostor kolem OÚ při letošní vydatné zimě.

10. Na dobu jednoho roku bude uzavřena smlouva s paní Dokoupilovou na provádění účetnictví v obci. Nynější účetní paní Kaderková smlouvu s obcí o vedení účetnictví končí.

11. Nájemce spodního rybníka neplatí již třetím rokem za pronájem spodního rybníka, proto mu bude vypovězen pronájem této vodní plochy.

Zápis zapsal: Pavel HartlDatum vložení: 5. 5. 2006 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|