>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 16.6.2006

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Krajíček, P.Ščudla, Ing. P. Hartl, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: J.Vlachová, Ing. P. Hartl

Hosté: J. Pokorný,L. Biberle

Program:
1. Výsledky hospodaření obce Světlá
2. Různé

1. Výsledky hospodaření obce Světlá.Kontrolorka Jana Burgetová. Závěr : byly zjištěny nedostatky spočívající v porušení rozpočtové kázně - neprůhlednost vedení účetnictví, v inventárních soupisech chyběly některé podpisy a nebyly rozepsány některé pozemky. Opatření : Do konce třetího čtvrtletí budou provedeny opravy inventárních soupisů, pozemky budou opraveny do konce inv. roku.

2. OZ schválilo závěrečný účet obce

Příjmy - 2 379 234,92 Kč

Výdaje - 2 395 011,30 Kč

K 31.12.205 na účtu 308 891,43 Kč (8:0:0)

3. Inventární komise navrhla vyřadit 1 jídelní stůl, 1 psací stroj a 1 starý PC + monitor (8:0:0),(6:1:1),(8:0:0)

4. J. Pokorný informoval zastupitele obce o svém Návrhu na ochranu přírody na katastru obce Světlá. OZ se obává negativních dopadů pro občany

5. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 1 z 16.6.2006 (8:0:0). Příjem do pokladny - organizace voleb 20.000,- Kč, 10.000,- Kč od firmy K&H Praha - poplatek za členství v lesním družstvu Niva

6. Stavební komise prostuduje cenový návrh tří firem na zhotovení posilovacího vrtu - LTOPGEO Brno; LIDAŘÍK, spol. s. r. o., Brno; ENVIREX, spol. s. r. o.. Starosta projedná s Čs. lesy vstup na pozemek.

7. Nájemce "spodního" rybníka pan B. Smékal nezaplatil obci nájem za tři roky. Obec Světlá s ním ruší ústní dohodu o pronájmu.

8. Finanční komise rozhodla, že odměna obecních zastupitelů zůstane nezměněna. Brigádníkům však bude zvýšena hodinová mzda za práci pro obec.

9. Petice proti volnému pohybu některých psů v obci, která byla vyvěšena na vývěsce u obchodu, bude okopírována a předána majitelům těchto psů s žádostí o zjednání nápravy

Zápis zapsala: Mgr. Jana CikánkováDatum vložení: 16. 6. 2006 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|