>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.2.2007

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: V. Šumbera, J. Vondál

Hosté: M. Kaderka

Program:
1. Srpnové oslavy v obci
2. Program rozvoje venkova-dotace 2007
3. Prodej lesních podílů
4. Vesnice roku 2007
5. Různé, diskuze, závěr

1. Starosta SDH obce přednesl návrh programu dvoudenních oslav (výročí SDH, ČČK, Čtenářský spolek, osamostatnění obce, 135 let kapličky, sraz rodáků). Výbor SDH navrhuje : v sobotu kolem poledne výroční schůze hasičů, odpoledne přesun na výletiště, kde budou probíhat ukázky hasičské techniky. Mezitím příprava výstavek v kulturním domě. V sobotu večer taneční zábava. V neděli slavnostní mše u kapličky, odpoledne posezení na výletišti, živá hudba. K výročí hasičů bude vydána brožura. Zastupitelstvo obce tento program vzali bez připomínek na vědomí. Pozvánky s programem budou rodákům rozeslány.

2. V únoru byla podána žádost o dotace na chodníky (asi 200 000 Kč). Dokumentace byla zpracována současně s dokumentací na opravu silnice. Byla vyjádřena nutnost zbudování chodníků k novostavbám.

3. Byly odeslány doplněné návrhy smluv ohledně prodeje 2 lesních podílů, připomínkované na minulém zasedání. Obě firmy s výhradami odpověděli. Zastupitelstvo akceptovalo pouze smlouvu s firmou Lakewood (9:0:0)

4. Aby byla splněna podmínka při žádosti o dotace z MMR schválili zastupitelé přihlášku do soutěže Vesnice roku 2007 (9:0:0)

5.1 Starosta obce navrhl změnu uspořádání kanceláře OÚ a její modernizaci. Byly obeslány 4 firmy (poptávka na 3 psací stoly a úložné kontejnery). Schválena byla nabídka s cenou 26 000 Kč (9:0:0)

5.2 Starosta navrhl znění pracovní náplně L.Fialové (péče o budovu OÚ, zastávek, sběrného dvora). OZ schválilo odměnu 1400 Kč čistého měsíčně, po ½ roku bude činnost vyhodnocena (9:0:0)

5.3 O. Grigová požádala o příspěvek pro sdružení včelařů. Byla odsouhlasena částka 1000 Kč (9:0:0)

5.4 Kulturní výbor zajistí vydání dalších Světelských listů.

5.5 Na příštím zasedání předloží obecní kronikář p.Biberle zápisy do obecní kroniky za minulý rok.

5.6 Druhý účet obce, který je u ČS, je nevyužíván (zbytečně se platí poplatky za vedení). Zastupitelstvo pověřuje starostu obce zrušením tohoto účtu.

5.7 M.Kaderka kritizoval odstranění odvodňovacího zařízení před svým domem. Proto prý dochází při deštích ke škodám na jeho majetku. Stavební komise spolu s místostarostou provede místní šetření a na příštím zasedání navrhne příslušná opatření.

5.8 Při práci na místní komunikaci vedle domu p.Kaderky žádá dotyčný nasazení techniky, která nevytváří vibrace, jež ohrožují tuto stavbu. Starosta obce zajistí příslušná opatření.

5.9 J.Pokorný přednesl nabídku na grant fondu Philip Morris. Sdružení hasičů u něho může žádat o finanční prostředky na opravu výletiště (prořezávka stromů, oprava budov, atd.) v objemu 333 000 Kč. Obecní zastupitelstvo souhlasí s podáním přihlášky a s poskytnutí případné další nutné částky 99 000 Kč z rozpočtu obce (8:1:0)Datum vložení: 6. 3. 2007 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|