>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 31.5.2001

Přítomni: ing. Cikánek J., Vondál J., Vystavěl J., Krajíček R., Letfus P., Mgr. Cikánková J., Smékal Z.


Program:
1. Mikroregion Malá Haná
2. Prodej nákladního vozu Avia
3. Výměna a prodej pozemků lesního družstva Niva
4. Různé

1. Vzniká mikroregion Malá Haná. Zastupitelstvo souhlasí s členstvím v tomto sdružení okolních obcí

2. Změna zákona o silniční dopravě neumožňuje dopravu osob na korbě vozidla , a tím vozidlo nemůže sloužit původní potřebě, tzn. K dopravě hasičského sboru na soutěže a zásahy. V měsíci červnu se provede měření emisí a technická prohlídka (provede p. Letfus). Dále se zažádá o znalecký posudek (p. Liška) a návrh ceny.

3. Bude potřeba provést výměnu soch a pletiva kolem vodojemu. Práce se budou řešit brigádnicky o prázdninách.

4.1 Návrh na odkoupení parcely 689- žádost RNDr. Jeníček. Návrh na odkoupení části parcely č.14.- žádost Mgr. Bělík. Obecní zast. nesouhlasí s prodejem parcel, protože se jedná o manipulační prostor kolem vodoteče. Ob. zast. nesouhlasí se zaplocením této části vodoteče. Užívání těchto parcel umožňuje.

4.2 Bude zažádáno o prohlídku a provedení oprav místních komunikací. Záruka na povrch silnice je 36 měsíců. Od OÚ směrem ke stožáru provede opravu fa Erikson. Další části obce provede záruční opravy fa Wesp Žerovník.

4.3 Obec vlastní 200 akcií České spořitelny. Tyto akcie má zájem odkoupit fa Erste Bank - Vídeň. Cena za prodej je stanovena na 24 000 Kč. Obec. zast. souhlasí s odprodejem akcií.Datum vložení: 31. 5. 2001 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|