>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.4.2007

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: J. Vlachová a J. Pokorný

Hosté: Mgr. J. Biberle

Program:
1. Výsledek inventarizace
2. Rozpočtové opatření
3. Údržba zeleně
4. Pronájem dolního rybníka
5. Nabídka programu KÚ JMK
6. Různé

1. Výsledek inventarizace: Obec vlastní majetek v ceně 57 439 474,03 Kč. Dvě lavečky, které jsou v nové zastávce autobusu jsou majetkem regionu „Malá Haná“.

Hasiči vyřazují:

1 rozdělovač – 388 Kč,

1 ruční hasící přístroj – 120 Kč

4 zimní pracovní obleky – 4x 80 Kč (8:0:0)

2. Schváleno rozpočtové opatření 1/2007 (8:0:0)

3. Údržba zeleně v obci: Starosta navrhuje překontrolování vzrostlých stromů v obci odbornou firmou. Podle výsledků pak provést jejich ošetření. Kontrolu by provedla dr. J. Stránská z Agentury pro ochranu přírody. Pro státní organizace se výzkum provádí zdarma. Žádost napíše se souhlasem starosty J. Pokorný. Obec má zájem hlavně o vyšetření těch stromů, které ohrožují majetek občanů – na výletišti, u Komárků, u autobusové zastávky, topol u Vondálů a stromy u obecního Úřadu.

4. Pronájem dolního rybníka: Přihlásili se dva zájemci, kteří musí prokázat, že splňují podmínky, které byly zveřejněny na vývěsce. Nájemce bude vybrán na příštím zasedání zastupitelstva.

5. Zastupitelé obce odmítli nabídku programu KÚ JMK – Komunikační a varovný SMS systém. (0:8:0)

6.1 Během května bude dokončeno zpevnění cesty od Kaderkových k Hartlovým. Při zpevňování bude vypnut vibrátor, aby nedošlo k poškození rodinných domků.

6.2 Starosta rozešle žádost o cenovou nabídku propojení vrtu s vodojemem – ISMA Cetkovice, VAS Boskovice, Gottwald Blansko a VHOS Moravská Třebová.

6.3 Obec odkoupí zpět od pana Mužíka uvolněný stavební pozemek v nové ulici.

6.4 Preventista a velitel SDH dohlédnou na bezpečnost ohňů při pálení čarodějnic.

6.5 Zastupitelé schválili panu J. Biberlovi součást žádosti čerpání vody z dolního rybníka. Čerpání bylo povoleno za předpokladu, že v době sucha se voda z rybníka nebude čerpat. (6:0:2)Datum vložení: 14. 5. 2007 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|