>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.12.2007

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: J.Pokorný, J.Vondál

Hosté: Mgr.J.Biberle, R.Krajíček

Program:
1. Zpráva o činnosti jednotlivých komisí
2. Rozpočtové opatření
3. Návrh rozpočtu na rok 2008
4. Různé, diskuse, závěr

1. Předsedové jednotlivých komisí přečetli zprávu o činnosti za rok 2007 a předali v písemné formě:

Stavební komise - J.Pokorný

Finanční komise - Ing.P.Hartl

Kulturní a sociální komise - Mgr.J.Cikánková

Kontrolní komise - P.Letfus

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí a souhlasí s činností komisí

2. Rozpočtové opatření č.4 28.12.2007

-navýšení rozpočtu o 264 300,- Kč (dotace na chodníky 158 000,- Kč)

-výdaje 264 300,- Kč (platby za energii,poplatky za úroky a vedení účtů,platby MŠ, ZŠ)

3. Návrh rozpočtu na rok 2008 Vyrovnaný rozpočet, příjmy + financování = výdaje. Po příjmech z prodeje podílů se jednorázově doplatí zbytek půjčky u KB. OZ souhlasí (8:0:0)

4.1 Evidence drobného investičního majetku bude od 1 000 Kč.

4.2 Žádost o stavební parcelu 119/6 p.Koblížek Daniel, Jevíčko - Soudní 62. OZ souhlasí s prodejem (8:0:0)

4.3 Vyúčtování za hospodaření v obecním lese - p.Týl, proběhne kontrola provedených prací, aby se mohlo provést jejich proplacení.

4.4 Doplnění kroniky, zpráva za rok 2006/2007 bude dopsána do března 2008 - p.Biberle Jiří

4.5 Vyúčtování prací a služebních cest za právnickou činnost pro obec pro p.Cikánka Pavla. Starosta upozornil na příbuzenský vztah s právníkem P.Cikánkem a nezúčastnil se návrhu na výši odměny. OZ rozhodlo, aby Cikánek Pavel vystavil fakturu za provedenou činnost. (6-1-1)

4.6 Po kontrole pozemku stavební komise doporučuje prodej části parcely 689/22 p.Sapákovi. OZ souhlasí s prodejem (8-0-0)

4.7 OZ vystavělo připomínku na nekvalitní práci při pokládání dlažby chodníků. Kontrola a dodělání prací v jarních měsících.

Zápis zapsal(a): Letfus PetrDatum vložení: 28. 1. 2008 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|