>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 31.1.2002

Přítomni:Ing.Cikánek J., Krajíček R., Mgr.Cikánková J., Vystavěl J., Smékal Z., Ščudla P., Ambroz P.,Vondál J., Letfus P.

Hosté: Biberle L., Smékal R., Hartl J.

Program:
1. Stavební pozemky v obci
2. Odprodej 1 podílu v Les. družstvu Niva
3. Různé

1. Obecní úřad oslovil vlastníky čtyř pozemků,na kterých by v budoucnu mohly vzniknout stavební místa. Jeden vlastník odmítl prodej i směnu. Druhý díl vlastní několik majitelů, kteří nejsou zajedno v prodejní ceně. Majitelé třetího a čtvrtého dílu jsou ochotni prodat za cenu do 40,- Kč za l m2. Z výše uvedeného vyplývá, že odkoupení parcel č. 114 a 115 se zatím neuskuteční. OZ bude hledat náhradní řešení, pokud chce udržet mladé rodiny v obci. Starosta ing. J. Cikánek obdržel od ZD Agrospol Knínice dopis, ve kterém zem. družstvo nabízí k využití tyto pozemky: č. 621/1, 621/2, 629/2, 149/1, 151/1 a 151/3, neboť tyto pozemky nevyužívá pro jejich špatnou dostupnost.

2. Chceme-li, aby se naše obec i nadále rozvíjela a modernizovala, musíme na to mít finanční prostředky. Naše obec je v současné době nemá, neboť veškeré zisky připadnou na splácení obecního dluhu ( plynofikace obce). Nabízí se však možnost odprodeje 1 podílu v Les. družstvu Niva prostřednictvím pana Mašaráka z Brna. OZ v tajném hlasování rozhodlo o odprodeji 1 podílu. Než však k tomu dojde, OZ zjisti všechny podmínky odprodeje.

3.1 Paní Šléglová, manželé Ambrožovi a manželé Greplovi zažádali o možnost využívat odvozu popelnic. OZ jim vyjde vstříc a žádosti vyhoví za předpokladu, že uhradí celý náklad za vývoz popelnic - tj. 750,- Kč.

3.2 ČČK Blansko se obrátil na obec. úřad s žádostí o příspěvek 2x 1000,- Kč na proškolení dvou dobrovolných sester. OZ tuto žádost schválilo a doufá, že obě zdravotnice budou pomáhat na akcích pořádaných obcí.

3.3 Pan J. Vystavěl oznámil, že vodárny vyhloubí nad obcí kontrolní měřící šachtu pro měřeni skutečného množství vyrobené vody.

Zápis zapsal(a): J. CikánkováDatum vložení: 31. 1. 2002 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|