>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 31.7.2002

Přítomni: Ing. Cikánek Jiří, Vystavěl Jan, Vondál Jan, Ambroz Pavel, Letfus Petr, Smékal Zdeněk, Mgr. Cikánková Jana, Ščudla Pavel

Hosté: Mudr.Pokorná J.,Pokorný J.

Program:
1. Počet členů příštího OZ
2. Připomínky k územnímu plánu obce
3. Různé

1. Zákon o obcích §67,68 ukládá stávajícímu OZ, aby navrhl počet členů pro příští volební období. Zastupitelstvo rozhodlo, že budoucí OZ bude mít v příštím volebním období 9 členů.

2. Připomínku k územnímu plánu obce zaslalo Povodí Moravy: V obci je v současné době nefunkční čistírna odpadních vod.OZ by mělo navrhnout, kterou čistírnu chce v budoucnu využívat,aby bylo její použití zahrnuto již do ÚPO.

3.1 Správce obecního lesa ing.Cetkovský, žádá některé členy OZ,aby provedli kontrolu hospodaření v obecních lesích. Termín obchůzky je stanoven na pondělí 5.8.2002 v 16.00 h,/účast J.Vondál, J.Vystavěl a ing.J.Cikánek.

3.2 Na přelomu srpna a září bude provedena reklamace stavu místních komunikací U fi. VESP Žernovník.

Zápis zapsala: Mgr.J.CikánkováDatum vložení: 31. 7. 2002 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|