>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 31.7.2009

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. P. Hartl, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: Mgr.J.Cikánková, J.Vlachová

Hosté: Mgr. J. Biberle, E. Zemánková, J. Vystavěl, RNDr. O. Jeníček

Program:
1. Výběr firmy na výměnu vodovodního potrubí
2. Návštěva v Lužici
3. Různé, diskuze, závěr

1. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s poptávkovým řízením na dodavatele akce „Výměna vodovodního řadu v obci Světlá“. Žádost o zpracování cenové nabídky byla zaslaná firmám:

-Holcner & spol, s.r.o. Lysice,

-Vodárenská a.s. Boskovice

-VHOS, a.s. Moravská Třebová

-Aquatic, spol. s r.o., Blansko

V termínu zaslaly nabídky tyto firmy: VHOS, a.s. Moravská Třebová a Vodárenská a.s. Boskovice.

Před zastupiteli byly postupně obálky s nabídkami otevřeny a zastupitelé jednohlasně vybrali jako zdaleka nevýhodnější nabídku od firmy VHOS, a.s. Moravská Třebová a odsouhlasili zadat firmě VHOS a.s. Moravská Třebová zakázku: „Výměna vodovodního řadu v obci Světlá“.(6:0:0)2. Návštěva v Lužici – účast na vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2009 pro Jm. kraj. ¨Zastupitelstvo bylo seznámeno s pozvánkou na vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2009 v Jihomoravském kraji a rozhodlo následovně:

Pro důstojnou reprezentaci obce zpracuje každá složka panel s krátkým textem a fotografiemi z činnosti složky. Dále zástupce starosty zpracuje prezentaci obce na počítači. M.Zemánek zajistí jako prezentaci obce „Utopence p.Zemánkové“, které byly podávány při návštěvě hodnotitelské komise.

Do obchodu bude dán plakátek a bude vyhlášena rozhlasová relace, aby se na zájezd mohli přihlásit i občané obce. Podle počtu zájemců zajistí obec pro tento zájezd autobus.3.1 Smlouva s městem Boskovice na zavedení elektronické spisové služby – zastupitelstvo odsouhlasilo smlouvu typu A- obec nemá spisovou službu a má zájem o zřízení a hostování služby na serveru MěU Boskovice. (6:0:0)3.2 Zastupitelstvo obce zamítlo pozvání dětských atrakcí – skákací hrad, skluzavka a elektrické dětské čtyřkolky na pouť 16. 8. 2009

3.3 Zastupitelstvo pozastavilo, vzhledem k nákladům, práce pro nezaměstnané, bude provedeno pouze nejnutnější vysečení trávy před poutí 16.8.2009 a pak až poslední sečení na přelomu září a října.

3.4 E. Zemánková upozornila na přerostlou trávu v obecním lese nad vodojemem – nutno jednat s P. Bártem a I. Tylem.

3.5 J. Biberle doporučil vyvolat jednání s uživateli cesty k vodojemu o sdružení nákladů a provedení opravy cesty (Agrospol Knínice, Lesy, Jm.plynárny, provozovatel mobilního vysílače).

3.6 J. Vystavěl navrhuje vybudování jednoduchých poldrů k zachycení přívalových vod nad obcí (nad „Goliášovou“ zahradou a pod kašnou. Zastupitelstvo doporučuje pozvat pracovníka MěÚ Boskovice, který má na starosti protipovodňová opatření.

3.7 J. Vondál upozornil na nutnost přepočítat skládací lavičky a stoly.

3.8 Ing. P. Hartl otevřel uložení volných finančních prostředků do různých bank pro výhodné zhodnocení. Zastupitelstvo rozhodlo, že schůze bude přerušena a bude pokračovat v pátek 7.srpna 2009 za větší účasti zastupitelů obce.

Zápis zapsal(a): Ing. Jiří CikánekDatum vložení: 7. 9. 2009 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |