>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.10.2002

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Hosté: J.Pokorný, M.Zemánek

Program:
1. Pronájem honitby
2. Prodej pozemku
3. Různé

1. Pan M.Zemánek, zastupující Honební společnost Cetkovice-Světlá, žádal OZ, aby zrušilo rozhodnutí o pronájmu obecního lesa u Uhřic Honební společnosti Úsobrno, neboť v současné době probíhá určování přesných hranic honiteb na dobu 10 let. Honební společnost má o tento pozemek zájem. OZ odložilo rozhodnutí na příští zasedání.

2. Starosta obce seznámil zastupitelstvo s průběhem odprodeje jednoho podílu lesa firmě Creaton. Byly přečteny tyto dokumnty: - Dohoda o zrušení a vypořádání podílového vlastnictví - Komentář k této dohodě - Schema dělení - přílohy Maržany, Seloutky a Niva/Protivanov - Smlouva o budoucí smlouvě kupní, kterou již firma Creaton potvrdila OZ tyto dokumenty projednalo, odsouhlasilo a pověřilo starostu obce, aby o prodeji i nadále jednal.

3.1 Obec Otinoves zaslala nabídku k odkoupení spoluvlastnického podílu v Les.družstvu Niva. OZ rozhodlo, že o tuto nabídku nemá zájem.

3.2 Starosta obce J.Cikánek upozornil OZ, že bude nutno vyměnit v obci světla, neboť uhnívají výložníky.

Zápis zapsal(a): Mgr. Jana CikánkováDatum vložení: 23. 10. 2002 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|