>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.2.2003

Přítomni: Ing.Cikánek J., Ščudla P., Vondál J.,Mgr.Cikánková J., Hartl P., Krajíček R., Šumbera V., Letfus P.

Program:
1. Hospodaření v obecním lese
2. Rozpočet obce
3. Různé

1. Kácení obecního lesa bude odloženo. Zisk z prodeje neodpovídá požadavkům obce.

2. Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 2003

Předpokládané příjmy - 1 772 100,- Kč

Předpokládané výdaje - 1 746 400,- Kč

Rozdíl - 25 700,- Kč

3.1 OZ odsouhlasilo pracovní náplň uklizečky obecního úřadu a její mzdu.

3.2 Revokace usnesení: Obec Světlá zůstane členem lesního družstva Niva, neboť v případě prodeje podílu se stává členem družstva i nový majitel. Změnu usnesení provede starosta ing. J. Cikánek a dr. Vít (zástupce ostatních prodávajících).

3.3 Obec Světlá obdržela nabídku na vstup do Svazu měst a obcí - účastnický poplatek je 1,60 Kč na jednoho obyvatele. OZ rozhodlo odložit vstup do svazku.

3.4 OZ schválilo nového knihovníka. Tuto činnost bude vykonávat M. Cikánek.

3.5 Obecní pozemky: R. Krajíček ve spolupráci s paní E. Zemánkovou upřesnili obecní pozemky, které neobhospodařuje zemědělské družstvo a které jsou bezplatně využívány občany. OZ vytvoří a schválí vyhlášku, která se bude zabývat tímto stavem. Tyto pozemky budou zveřejněny na vývěsce. Pokud budou mít občané i nadále zájem o některý pozemek, mohou vstoupit v jednání s obecním úřadem.

3.6 Výzva: Vyčištění potoka směrem k vodojemu za dřevo z označených stromů.

Skácení suché lípy u č.p. 18 a 19. Zájemce si musí zajistit vlastní techniku a kácení provést na vlastní nebezpečí.

3.6 Starosta informoval OZ, že je již hotový projekt k narovnání silnice v obci.

Zápis zapsala: Mgr. Jana CikánkováDatum vložení: 20. 2. 2003 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|