>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.8.2003

Přítomni: Ing.J.Cikánek, P.Letfus, Mgr.J.Cikánková, J.Vondál, V.Šumbera, P.Hartl, R.Krajíček, J.Vlachová, P.Ščudla

Program:
1. Smlouva s JmE
2. Výstavba autobusové čekárny
3. Různé

1. Byla přečtena smlouva předložená Jihomoravskou energetikou k zajištění výstavby připojení 12-ti nových domů. Obecní zastupitelstvo souhlasí s předloženou smlouvou s úpravami v článku VI.této smlouvy (Vypuštění textu: Zajistit, aby v době zahájení realizace byly osazeny obrubníky silnice a položeny kanalizace, vodovod a plyn.)

2. Výstavba autobusové čekárny: obec oslovila 5 firem aby předložily cenovou nabídku podle předložené projektové dokumentace. Bylo rozhodnuto sepsat smlouvy s firmou P.K.P. Real s.r.o. s tím, že bude v roce 2003 proinvestováno 135 000,- Kč.

3.1 Bylo předneseno Rozhodnutí o Povolení vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace obce Světlá.

3.2 Obecní zastupitelstvo projednalo dopis od pana Skokana. OZ pověřilo starosty a zástupce starosty, aby panu Skokanovi v nejbližších úředních hodinách odpověděly a tlumočily stanovisko OZ.

3.3 Pavel Ščudla byl pověřen rušením skladu CO.

3.4 Na žádost pana Frídla, byla pověřena stavební komise kontrolu potoka ve spodní části obce a zajištěním povolení umístění okna na domu p.Frídla.

3.5 Dar 10 000,- Kč od Dr.Krchňáka bude dán na konto obce určené pro sakrální účely. Z tohoto konta bude odečteno 1000,- Kč na zaplacení obědů a 1000,- Kč na krojované vystoupení při oslavách rodáků.

3.6 Obecní zastupitelstvo rozhodlo o evidenci knihovny pod Ministerstvo kultury.

3.7 Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodejem stavební parcely 119/4 panu J.Kaderkovi.

3.8 Finanční komise navrhla odměnu J.Vlachové v částce jednoho měsíčního platu účetní, za bezproblémové vedení účetnictví obce a přichystání ke kontrole.

Zápis zapsal: Pavel HartlDatum vložení: 25. 8. 2003 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|