>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 3. 9. 2012

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý


Ověřovatelé zápisu:
Hosté:



Program:


1. Zabezpečení majetku obce

2. Smlouva o budoucí smlouvě – st. parcely

3. Různé, diskuze, závěr


Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání (9:0:0).

1. V srpnu tohoto roku bylo vykradeno skladiště obecní techniky, přičemž vznikla škoda asi 130 000 Kč v pořizovacích cenách. Starosta obce v důsledku toho navrhnul některá opatření, aby se minimalizovaly škody na obecním majetku. Obecní zastupitelstvo následně schválilo vyplacením odměny polici nebo občanům ve výši 5000 Kč za informace, vedoucí k navrácení ukradeného traktoru Husqvarna nebo malotraktoru Vari a stejně tak částky ve výši 1000 Kč v případě ukradeného křovinořezu. Dále OZ schválilo odměnu ve výši 1000 Kč v případě, že upozornění na neznámé podezřelé osoby, pohybující se v obci Světlá a páchající trestnou činnost, povede k jejich dopadení (8:0:0). Totéž bude platit i v případě nápomoci občanů k zadržení celostátně hledaných osob, které se vyskytují na území obce. Tyto odměny neplatí pro zastupitele obce Světlá.
Zastupitelstvo obce Světlá dále souhlasilo s instalací poplašného zařízení do obecního skladiště a hasičské zbrojnice v ceně do 10 000 Kč za jednu budovu (8:0:0). Taktéž souhlasilo s uzavřením pojištění proti krádeži techniky, uložené v obecním skladišti, které zajistí Petr Palán (7:0:1).


2. Zastupitelstvo obce Světlá souhlasilo se zněním Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, týkající se nově vytvořených stavebních pozemků, která obsahuje smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč, v případě jejího nedodržení kupujícím. Taktéž souhlasilo s předloženým zněním samotné kupní smlouvy, která obsahuje prodejní cenu 65 Kč/m2 (8:0:0). Zájem o tato nová stavební místa doposud projevily dvě osoby.
Starosta obce v dubnu tohoto roku oslovil 6 subjektů s žádostí o zaslání cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace inženýrských sítí k novým stavebním pozemkům, avšak odpověděl pouze jeden zájemce. Obecní zastupitelstvo souhlasilo s vypracováním této projektové dokumentace a s přidělením této zakázky ing. Vojtěchu Parolkovi z Letovic, který vyčíslil cenu za vypracování této dokumentace na 177 600 Kč (8:0:0).


3.1 Předseda příslušné komise R.Dobveš informoval o proběhnuvším místním šetření ve věci žádosti p. Paroulka o vytvoření garážového stání před jeho domem. V dalším kroku bude pro tento účel vyznačena příslušná plocha a bude vedeno v této záležitosti další jednání.


3.2 Zastupitelstvo obce Světlá vzalo na vědomí informaci o pořízení fotopasti, která by mohla dopomoci k odhalení vandalismu v areálu sběrného dvora.



Zápis zapsal: Ing. Eduard Dokoupil



Datum vložení: 1. 10. 2012 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|