>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 24.6.2004

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Mgr. J. Cikánková, P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus

Hosté: J. Pokorný, R. Smékal

Ověřovatelé zápisu: Mgr. J. Cikánková, V. Šumbera

Program:

1. Územní plán obce
2. Prodej podílů v SLD Niva
3. Různé

1/ Starosta předložil dodatek smlouvy od Ing. Rozmanové ke smlouvě o vypracování územního plánu obce. Cena navýšení oproti předchozí smlouvě je o 20 000,- Kč, z důvodu změn, které nebyly dříve předpokládány (změna legislativy). OZ schválilo podepsat dodatek smlouvy (7:0).

2/ Starosta seznámil s jednáním sdružení SLD Niva ve Studnici a s nabídkami zájemců o koupi podílů v SLD. Zájemcům byl zaslán dopis s podmínkami prodeje podílů (podíl za 6,5mil, splatnost ihned v celé výši uložené u notáře). Prozatím odpověděli 2 firmy: Solo a.s., Kodas s.r.o. Praha. Solo a.s. požaduje audit k nabízené ceně, ke kterému se vyjádří do 30ti dní. Kodas nabízí za jeden podíl 6,7mil, slibuje zaplatit 50% daně z převodu nemovitosti, ale požaduje odkoupení alespoň 20ti podílů.
Obec Rozstání se rozhodla o prodeji dvou podílů, které nabízí za částku 6,5mil. Obecní zastupitelstvo schválilo, že nemá zájem o odkup těchto dvou podílů od obce Rozstání (7:0).

3.1/ Počátkem května bylo provedeno přezkoušení hospodaření obce Světlá za rok 2003. Byly zjištěny nedostatky, ale nebylo zjištěno hospodaření v rozporu se zákonem. Je třeba přijmout rozpočtové opatření pro rok 2004, které zpracovala účetní. OZ schválilo a přijalo toto rozpočtové opatření 7:0.

3.2/ OZ schválilo prodej obecního pozemku Taušovým za jejich domem,15,- Kč/m2 (7:0).

3.3/ Obec nemá provozovatele ke kanalizaci, možným provozovatelem z okolí je Vas a.s., Boskovice, který je provozovatelem vodovodu v obci. Dalším možným provozovatelem je Vos Moravská Třebová. Starosta obce byl pověřen oslovit obě jmenované firmy, aby zaslali předběžný návrh smlouvy o provozu kanalizace.

3.4/ V měsíci červenci provede firma Silniční stavby Brno opravu silnice a položí potrubí pro kanalizaci pro pozemky a „chráničky“ pro tel., plyn, vodu od bytovky. Je třeba napojit průchod kanalizace na stávající kanalizaci, asi 40m kanalizace.
Starosta oslovil několik firem, zatím se ozvala pouze jedna firma s předběžnou cenou 96 000, se kterou OZ nesouhlasí 7:0.

3.5/ Revizní komise by měla požadovat po bytovém družstvu, aby podalo vyjádření ke zkolaudování staveb za bytovkou. Bytové družstvo by mělo popřípadě pozemky, na níž tyto stavby stojí, vykoupit od obce.

3.6/ Pan Frídl žádal o povolení položení obrubníků před jeho dům, aby odrazil vodu tečící po komunikaci. Dále žádá o povolení vyštěrkování cesty k vratům. OZ schválilo položení obrubníků s tím, že obec nemá na tyto obrubníky finanční prostředky a majitel si je bude muset uhradit sám. (7:0)

3.7/ Rodina Frumoltova žádala o stavbu oplocení s betonovou podezdívkou a stavbu malé hospodářské budovy do 15m2. Stavební komise tyto stavby povolila.

Zápis zapsal : Pavel HartlDatum vložení: 24. 6. 2004 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|