>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 16.3.2000

Přítomni: Ing. Cikánek J.,Mgr. Cikánková J.,Vondál J., Letfus P., Vystavěl J., Krajíček R.,Smékal Z.

Hosté: Mgr. Biberle J.

Program:
1. Návrh rozpočtu obce n r.2000
2. Odvoz a uložení domov. odpadu za r.1999
3. Zvýšení poplatků za zapůjčení sálu apod.
4. Převod restituovaného pozemku na obce
5. Zastoupení obce Světlá při vystupování ze svazku vodovodů a kanalizace
6. Vydávání obecního zpravodaje, internet
7. Různé

1. Zastupitelstvo obce Světlá schválilo návrh rozpočtu obce na r.2000

Předpokládané příjmy:
A) Daně 520.000,-Kč
B) Poplatky 48.000,-Kč
C) Příjmy z pronájmu 500.000,-Kč
D) Příjmy z prodeje 10.000,-Kč
E) Rezerva z r. 1999 947.000,-Kč
Celkové příjmy v r.2000 předpokládáme ve výši 2.025.000,-Kč
Předpokládané výdaje:
A) Splátka půjčky a úrok z této půjčky 504.000,-Kč
splátka 300.000,-; úrok půjčky 204.000,-
B) Neinvestiční transfery obcím 70.000,-Kč
C) Rozšíření a oprava veřejného osvětlení 48.000,-Kč
Investice bude proinvestována jestliže dostaneme z POV dotaci ve výši 72.000,-Kč
D) Oprava garáže pro hasičské auto 48.000,-Kč
Akce bude uskutečněna jestliže dostaneme z POV dotaci ve výši 72.000,-Kč. Orava předpokládá výměnu střešních latí a krytiny, oplechování štítu, vnitřní a vnější omítky, vybetonování podlahy, příjezdovou komunikaci, vodovodní přípojku, elektroinstalaci.
E) Dětské hřiště 36.000,-Kč
Předpokladem je dotace ve výši 54.000,-Kč z POV. Tato investice představuje zaklopení cca 20m potoka, urovnání parcely, oplocení, zařízení dětského hřiště, zeleň.
F) Další výdaje
- zpracování Územního plánu obce 30.000,-Kč
- sběr a odvoz odpadu 60.000,-Kč
- veřejná zeleň 10.000,-Kč
- pojištění 10.000,-Kč
- energie (el.,plyn,voda) 25.000,-Kč
- SPOZ, knihovna, sport 30.000,-Kč
- provoz OÚ a zastupitelstva 127.000,-Kč
- dopravní obslužnost obce 12.000,-Kč
- finanční pomoc na opravu kostela ve Vanovicích 20.000,-Kč
Celkové výdaje obce za předpokladu poskytnutí dotací z POV činí v r.2000 1.030.000,-Kč.

Rozdíl příjmů a výdajů bude brán jako kapitálová rezerva pro splácení půjčky a bude uložen na termínový vklad, aby došlo k finančnímu zhodnocení této částky.

2. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že za odvoz a uložení domovního odpadu za r.1999 se bude platit ve výši 500,-Kč na nemovitost (popisné číslo domu).

3. Zastupitelstvo obce z důvodu dosavadních nízkých výpůjčních sazeb rozhodlo o zvýšení poplatků za zapůjčení sálu a některého obecního inventáře v následující výši:

200,-Kč - za zapůjčení sálu

100,-Kč - za zapůjčení sklepa

20,-Kč - za zapůjčení stolu

5,-Kč - za zapůjčení židle

Výše zapůjčení je myšleno např. o víkendu, v pátek vypůjčit a v neděli vrátit. Zapůjčení sálu, sklepa a ostatního uvedeného nábytku je umožněno jen po zaplacení všech poplatků obci, které jsou zpravidla každoročně obecním úřadem požadovány.

4. Zastupitelstvo obce souhlasí s převodem restituovaného pozemku lesního družstva Niva na jednotlivé obce (dle jejich podílu).

5. Zastupitelstvo obce souhlasí, aby obec Světlá byla zastupována Dr.Čechem při vystupování ze svazku vodovodů a kanalizací okresu Blansko.

6. Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje, aby zastupitel Radek Krajíček vydával obecní zpravodaj (jako odpovědný redaktor) a zřídil s Pavlem Hartlem internetové stránky obce Světlá a zpravodaj. Zároveň je činí odpovědnými za uvedenou práci. Obecní zpravodaj se bude vydávat asi 4-krát ročně.

7.1 Zastupitelstvo obce odsouhlasilo poskytnout částku 200,-Kč tělesně postiženým spoluobčanům do ústavu v Šebetově.

7.2 Obecní zastupitelstvo zrušilo vyhlášku č.4/92

7.3 Obecní zastupitelstvo vyslovilo návrh na zřízení obecních laveček a dětského tenisového hřiště. Zastup. obce souhlasí s odkoupením 25m betonových rour o světlosti 100cm ze Skrhova.

7.4 Zastupitelstvo obce souhlasí s přihlášením obce Světlá do soutěže Vesnice roku 2000.

7.5 Zastupitelstvo navrhuje odměnu J.Palánovi ml. ve výši 400,-Kč za úpravu obecní knihovny.

7.6 Zastupitelstvo obce navrhuje odměnu třem prvním občánkům obce Světlá v roce 2001 (v prvním roce třetího tisíciletí) ve formě památní medaile v hodnotě do 1000,-Kč.Datum vložení: 16. 3. 2000 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|