STANDARDNÍ VZHLED

Zápisy ze zasedání


Stránky: 1 2 3 4 5 6 7


Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, Mgr. P. Palán, P. Tichavský, J.Vlachová (dostavila se v průběhu projednávání bodu č. 1), J. Vondál, L. Ženatý

Ověřovatelé zápisu: Hosté: J. Hrozek, J. Vyst

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, Mgr. P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál

Ověřovatelé zápisu: R. Dobeš, P. Tichavský Hosté:J. Hrozek, J. Vystavěl, L. Smékalová, J. Biberle, Vl. Šu

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý

Ověřovatelé zápisu: P.Palán, J.Vlachová Hosté:J. Hrozek, J. Vystavěl, L. Smékalová, J. Biberle

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, P. Palán, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý

Ověřovatelé zápisu: R.Dobeš, L.Ženatý Hosté:E.Zemánková, J.Vystavěl, L.Smékalová, A.Hartl, J.Biberle

Program:

1. Dota

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý

Ověřovatelé zápisu:J. Vondál, J. Vlachová Hosté:E. Zemánková, J. Vystavěl, L. Smékalová

Program:

1. Sml

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, Mgr. P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý

Ověřovatelé zápisu: Mgr. P. Palán, P. Tichavský Hosté: Mgr. J. Biberle, J.Vystavěl, L.Smékalov

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, Mgr. P. Palán, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý

Ověřovatelé zápisu: Ing. P. Hartl, J. Vondál Hosté:Mgr. J. Biberle, J. Vystavěl, L. Smékalová, E. Zemánková

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Mgr. P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý

Ověřovatelé zápisu:R. Dobeš, L. Ženatý Hosté:Mgr. J. Biberle, J. Vystavěl, L. Smékalová

Program:

1.

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek(odešel v průběhu projednávání bodu 2), R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, Mgr. P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý

Ověřovatelé zápisu:J. Vondál, J. Vlachová Hosté:Mgr.

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Mgr. P. Palán(dostavil se v průběhu projednávání bodu 2), P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý

Ověřovatelé zápisu: R. Dobeš, L. Ženatý Hosté:Mgr. J. Biberle,

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Mgr. P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý

Ověřovatelé zápisu:Mgr. P. Palán, J. Vondál Hosté: Mgr. J. Biberle, J. Vystavěl, L. Smékalová, Ing. V. Parol

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, Mgr. P. Palán (dostavil se v průběhu projednávání bodu 2), P. Tichavský, J. Vlachová

Ověřovatelé zápisu:Ing. P. Hartl, J. Vlachová Hosté: Mgr. J. Biberle, J.

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý

Ověřovatelé zápisu:Ing. P. Hartl, J. Vondál Hosté: Mgr. J. Biberle, J. Vystavěl, L. Smékalová, M. A

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, Mgr. P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál

Ověřovatelé zápisu: R. Dobeš, Mgr. P. Palán Hosté:Mgr. J. Biberle, J. Vystavěl

Program:

1. Výsledky

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, Mgr. P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál

Ověřovatelé zápisu:J. Vlachová, P. Tichavský Hosté:Mgr. J. Biberle, J. Vystavěl, E. Zemánková, L. Smékalo

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, Mgr. P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál

Ověřovatelé zápisu:R. Dobeš, P. Hartl Hosté:Mgr. J. Biberle, Z. Kříž, J. Horníček, K. Filip, J. Hartl, E.

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl (dostavil se v průběhu projednávání bodu 4), Mgr. P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý

Ověřovatelé zápisu: Mgr. P. Palán, J. Vondál Hos

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, P. Palán, P. Tichavský, J. Vondál, L. Ženatý

Ověřovatelé zápisu: R. Dobeš, L. Ženatý Hosté:Mgr. J. Biberle, J. Vystavěl, E. Zemánková

Program:

1. Smlouva – prode

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Mgr. P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý

Ověřovatelé zápisu:Mgr. P. Palán, P. Tichavský Hosté:Mgr. J. Biberle, J. Vystavěl, J. Hartl, p. Kočvara

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý

Ověřovatelé zápisu:R. Dobeš, L. Ženatý Hosté: Mgr. J. Biberle, J. Vystavěl, E. Zemánková

Program:

1.

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý

Ověřovatelé zápisu: Hosté:

Program:

1. Zabezpečení majetku obce

2. Smlouva o budoucí smlouv

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál

Ověřovatelé zápisu: J. Vondál, P. Palán Hosté:Mgr. J. Biberle, J. Vystavěl, Ing. J. Borek, M. Kočvara

Progra

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Mgr. P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý

Ověřovatelé zápisu:R. Dobeš, J. Vlachová Hosté: Mgr. J. Biberle, J. Vystavěl, E. Zemánková, J. Hartl

Pr

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý

Ověřovatelé zápisu:Ing. P. Hartl, L. Ženatý Hosté:Mgr. J. Biberle, J. Vystavěl, E. Zemánková, Bc.

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý

Ověřovatelé zápisu: P. Palán, P. Tichavský Hosté: Mgr. J. Biberle, J. Vystavěl, E. Zemánková, J. He

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál

Ověřovatelé zápisu:Ing. P. Hartl, J. Vlachová Hosté:Mgr. J. Biberle,. M.Cikánek, J.Vystavěl, J.Pokorný

Prog

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál

Ověřovatelé zápisu: R. Dobeš, P. Palán Hosté: Mgr. J. Biberle, E. Zemánková, Ing. M. Cikánek, J. Vystavěl, RND

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, P. Tichavský, J. Vlachová (dostavila se v průběhu projednávání bodu 2), J. Vondál, L. Ženatý

Ověřovatelé zápisu: P. Tichavský, L. Ženatý Hosté: Mgr. J. Bi

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál,

Ověřovatelé zápisu: P.Hartl, P.Palán Hosté:Mgr. J. Biberle, E. Zemánková

Program:

1. Výběr firmy na úpravu návsi

2.

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, P. Palán, P. Tichavský, J. Vlachová, J. Vondál, L. Ženatý

Ověřovatelé zápisu: R. Dobeš, J. Vlachová Hosté: Mgr. J. Biberle, E. Zemánková, J. Vystavěl, Bc. J. Pokorný

Program:

1. Ž

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Archiv článkůStránky: 1 2 3 4 5 6 7


Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Standardní vzhled

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|