STANDARDNÍ VZHLED

Zápisy ze zasedání


Stránky: 1 2 3 4 5 6 7


Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, V. Šumbera, J. Vondál, P. Letfus (dostavil se při projednávání bodu 3), Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: J. Vondál, V. Šumbera

Hosté: Mgr. J.Biberle

Program: 1. Závěreč

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný (dostavil se při projednávání bodu 2e), Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu:P. Letfus, Ing. P. Hartl

Hosté: M

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: Mgr. J.Cikánková, J.Pokorný

Hosté: Mgr. J.Biberle

Program: 1. Dě

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: J. Vondál, Ing. P. Hartl

Hosté: Mgr. J. Biberle, E. Zemánková, J. Vystav

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus

Ověřovatelé zápisu: J.Vlachová, J.Pokorný

Hosté: Mgr. J.Biberle, E.Zemánková

Program: 1. Zpráva o činno

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing.J.Cikánek, J.Pokorný, J.Vlachová, Mgr.J.Cikánková, V.Šumbera, J.Vondál, Ing.P.Hartl, P.Letfus

Ověřovatelé zápisu: J.Vondál a P.Letfus

Hosté: Mgr.J.Biberle, RNDr.O.Jeníček

Program: 1. Rozpočet na rok 2009 2

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: Mgr. J. Cikánková, J. Vlachová

Hosté: Mgr. J.Biberle

Program: 1.

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: V. Šumbera, J. Vondál

Hosté: Ing.arch. Velička, Mgr. J.Biberle

Prog

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: P.Letfus, J.Vlachová

Hosté: Mgr. J.Biberle, J.Vystavěl, L.Biberle, E.Zemánková

Pr

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: J.Vondál, P.Hartl

Hosté: Mgr. J.Biberle, J.Vystavěl, L.Biberle, E.Zemánk

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: J. Pokorný, J. Vlachová

Hosté: Mgr. J. Biberle, L. Biberle, Ing. R. Grepl

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus(dostavil se po projednání bodu 1), Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: Ing. P.Hartl, Mgr. J. Cikánková

Hosté: Mgr. J.Bibe

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: J.Vlachová, J.Vondál

Hosté: Mgr. J.Biberle, RNDr. O.Jeníček, J.Hartl, E.Zemánková

Program:

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: J.Pokorný, Mgr.J.Cikánková

Hosté: Mgr.J.Biberle

Program: 1. Hospodaření v obe

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: Ing. P.Hartl, P.Letfus

Hosté: Mgr. J. Biberle, Ing. arch. D. Titz

Prog

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: Mgr. J. Cikánková, V. Šumbera

Hosté: RNDr.O.Jeníček, Mgr.J.Biberle, E.

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: Ing. P.Hartl, J.Vlachová

Hosté: RNDr.O.Jeníček, Mgr.J.Biberle, E.Zemánk

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: J.Pokorný, J.Vondál

Hosté: Mgr.J.Biberle, R.Krajíček

Program: 1. Zpráva o či

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný (účast od bodu 3), Ing. P. Hartl, J. Vlachová, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: Ing. E. Dokoupil, P. Letfus

Hosté: Mgr. J. Biberle, RNDr. O. Jeníček, ing. arc

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus

Ověřovatelé zápisu: J.Vlachová, P. Letfus

Hosté: Mgr.J.Biberle

Program: 1. Výběr projektanta na zpracován

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: ing. Cikánek Jiří, Vlachová Jana, Šumbera Vladimír, Vondál Jan, Pokorný Jiří, Letfus Petr, ing. Dokoupil Eduard, ing. Hartl Pavel (dostavil se při projednávání bodu 2)

Ověřovatelé zápisu: Vondál Jan, Pokorný Jiří.

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: Šumbera Vladimír, Dokoupil Eduard

Hosté: Jeníček Oldřich, Bělík Jiří, Biberle Jiř

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, V. Šumbera, J. Vondál, J. Vlachová, P. Letfus, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: J. Vlachová, Mgr. J. Cikánková

Hosté: E. Zemánková, M. Cikánek, Mgr. J

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný

Hosté: Mgr. P. Cikánek, E. Zemánková

Program: 1

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus

Ověřovatelé zápisu: J. Vlachová, J. Vondál

Program: 1. Vyhodnocení a vyběr firmy na propojení vrtu 2. Pozvánka na oslavy sjezdu rodáků

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: V.Šumbera, J.Pokorný

Hosté: Mgr.J.Biberle

Program: 1. Personální

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl

Hosté: Mgr. Bieberle Jiří, Ing. Slezák Pa

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: J. Vlachová a J. Pokorný

Hosté: Mgr. J. Biberle

Program: 1. Výsledek inventarizac

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, Ing. P. Hartl, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus,

Ověřovatelé zápisu:Ing. P. Hartl, Ing. E. Dokoupil

Hosté: J. Biberle

Program: 1. Změna majitele parcely č. 119/14 2. Zápis do kron

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: V. Šumbera, J. Vondál

Hosté: M. Kaderka

Program: 1. Srpnové oslavy

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Archiv článkůStránky: 1 2 3 4 5 6 7


Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Standardní vzhled

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|