STANDARDNÍ VZHLED

Zápisy ze zasedání


Stránky: 1 2 3 4 5 6 7


Přítomni: Ing. J. Cikánek, ing. P. Hartl, ing. E. Dokoupil, J. Vondál, Petr Letfus, Mgr. J. Cikánková, J. Pokorný

Ověřovatelé zápisu: Ing. E. Dokoupil, ing. P. Hartl

Program: 1. Rozpočet 2007 2. Poplatek za odvoz odpadu 3. Výbě

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing.J.Cikánek, Ing.E.Dokoupil, V.Šumbera, J.Vondál, J.Vlachová, P.Letfus, J.Pokorný, Ing.P.Hartl,

Ověřovatelé zápisu: J.Vlachová, J.Vondál

Program: 1. Rozpočtové opatření 5/2006 2. Investiční výhled 2007-2010 3. Roz

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu:Cikánková J., Pokorný J.

Hosté:

Program: 1.Jednací řád zastupite

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Program: 1. Kontrola osvědčení o zvolení 2. Složení slibu 3. Volba starosty a místostarost

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: P.Ščudla, V.Šumbera, J.Vondál, P.Letfus, R.Krajíček, Ing.P.Hartl, Ing.J.Cikánek

Ověřovatelé zápisu: R.Krajíček, J.Vondál

Program: 1. Půjčka na investiční akce 2. Různé

1. Nabídka na úvěr, který bude pou

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni : Ing. J. Cikánek, P.Ščudla, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus

Ověřovatelé zápisu : Vlachová Jana, Ščudla Pavel

Hosté : Pokorný Jiří

Program: 1. odprodej podílů lesa 2. prodej pozemku - p. Sápak

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Krajíček, P.Ščudla, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu:

Hosté: Pokorný Jiří

Program: 1. Volby do zastupitelstva obce 2. Úpr

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Krajíček, P.Ščudla, Ing. P. Hartl, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: J.Vlachová, Ing. P. Hartl

Hosté: J. Pokorný,L. Biberle

Program: 1. Výsledky hospoda

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Krajíček, P.Ščudla, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: R. Krajíček, P. Letfus

Hosté: Pokorný J.

Program: 1. Předání části

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni:Ing. J, Cikánek, R. Krajíček, Mgr. J. Cikánková, J. Vlachová, P. Ščudla, J. Vondál, P. Letfus, Vl. Šumbera

Hosté: Zástupce firmy VAPIS - pan Veselý

Ověřovatelé zápisu: Vl. Šumbera, P. Ščudla

Program: 1. Rozpoč

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni:Vodál Jan, ing. Cikánek Jiří, Šumbera Vladimír, Vlachová Jana, Krajíček Radek, Ščudla Pavel, Letfus Petr

Hosté: Pokorný Jiří

Ověřovatelé zápisu: Vlachová Jana , Vondál Jan

Program: 1. Prodej podílu v lesním

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Krajíček, Mgr. J. Cikánková, P.Ščudla, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus

Ověřovatelé zápisu: R. Krajíček, L. Šumbera

Program: 1. Investiční plán obce 2. Náklady

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, P. Letfus, J. Vondál, J.Vlachová, Mgr. J. Cikánková, V. Šumbera

Ověřovatelé: J.Vlachová, Mgr. J. Cikánková

Program: 1. Odvoz odpadu z obce 2. Vodné 2006 3. Prodej pozemku Alojzov 4. Různé

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing J. Cikánek, J. Vondál, Ing P. Hartl, P. Letfus, J.Vlachová, Mgr J. Cikánková, V. Šumbera

Hosté: J.Pokorný

Ověřovatelé: J. Vondál, V. Šumbera

Program: 1. Převzetí pozemků 2. Prodej stavební parcely 3. Různ

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, P. Letfus, J. Vondál, J.Vlachová, Mgr. J. Cikánková, V. Šumbera

Ověřovatelé: J.Vlachová, Mgr. J. Cikánková

Program: 1. Výběr dodavatelů inženýrských sítí 2. Výběr dodavatelů na opravu ko

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing J. Cikánek, J. Vondál, Ing P. Hartl, P. Ščudla, P. Letfus, J.Vlachová, Mgr J. Cikánková, R. Krajíček,Vl. Šumbera.

Ověřovatelé: P. Ščudla, J. Vlachová

Program : l)Výběrové řízení dodavatel inženýrskýc

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R.Krajíček, ing. Pavel Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, V Vondál, P.Letfus.

Ověřovatelé zápisu: Ing. P.Hartl, J.Vondál

Program: 1. Dotace na rozvoj venkova 2. Různé

1/ dotace na rozvoj venkova Z

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, R. Krajíček, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus

Program: 1. Rozpočet obce 2005 2. Náklady na odvoz odpadu – vyhláška 1/2005 3. Rozpočtové opatření 4/2004 4. Směrnice obecní

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Vl. Šumbera, J. Vondál, Ing P. Hartl, Mgr. J. Cikánková, R. Krajíček, P. Letfus, P. Ščudla

Program: 1. Nájemní smlouva s Jihomoravskou plynárenskou 2. Smlouva o provozování kanalizace 3. Územní pl

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Mgr. J. Cikánková, P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, R.Krajíček

Program: 1. Nájemní smlouva s Jm plynárenskou společností 2. Prodej stavební parcely 3. Různé

1/ Nájemní sm

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Mgr. J. Cikánková, P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus Hosté: J. Pokorný, R. Smékal Ověřovatelé zápisu: Mgr. J. Cikánková, V. Šumbera

Program: 1. Územní plán obce 2. Prod

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni : Ing. J. Cikánek, Mgr. J. Cikánková, P. Letfus, P. Hartl, P. Ščudla, R. Krajíček, J. Vondál, V Šumbera Hosté: J. Pokorný, F. Kaderka, E. Zemánková

Program:

1. Oprava silnice II/374 – Světlá 2. Různé

K bodům:

1

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni : Ing. J. Cikánek, Mgr. J. Cikánková, V. Šumbera, P. Letfus, J. Vlachová, J. Vondál, R. Krajíček Hosté: J. Biberle, J. Pokorný

Program :

1) Hospodaření v obecních lesích. Obec má v současné době u akciové společno

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni :J.Cikánková, P.Ščudla, J.Cikánek, J.Vlachová, R.Krajíček, P.Hartl, J.Vondál, P.Letfus, L.Šumbera

Hosté :pan Krupička , Smékal Roman, Pokorný Jiří

Program : 1. Náklady na odvoz odpadu - vyhláška 1/2004 2. Rozpočet o

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková, J. Vlachová, V. Šumbera, R. Krajíček, P.Hartl, J.Vondál, P. Ščudla

Program: 1. Kalkulace vodného pro rok 2004 2. Různé

1. Návrh kalkulace vodného pro rok 2004 od V

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. Cikánek Jiří, Hartl Pavel, Vondál Jan, ‚Šumbera Vladimír , Letfus Petr, Vlachová Jana, Mgr. Cikánková Jana

Program: 1. Prodej podílu v lesním družstvu Niva 2. Různé

1. Na posledním jednání lesnického

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing.J.Cikánek, P.Letfus, Mgr.J.Cikánková, J.Vondál, V.Šumbera, P.Hartl, R.Krajíček, J.Vlachová, P.Ščudla

Program: 1. Smlouva s JmE 2. Výstavba autobusové čekárny 3. Různé

1. Byla přečtena smlouva předložen

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: ing. Jiří Cikánek, Jan Vondál, Mgr. Jana Cikánková, Jana Vlachová, Vladislav Šumbera, Pavel Hartl, Petr Letfus

Hosté: E. Zemánková

Program: 1. Změna stanov lesního družstva Niva 2. Srpnové oslavy 3. Různé

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: ing. Jiří Cikánek, Pavel Hartl, Jana Vlachová, Petr Letfus, Jan Vondál, Pavel Ščudla, Radek Krajíček, Vladislav Šumbera

Hosté: ing. Cetkovský

Program: 1. Hospodaření v obecním lese 2. Výstavba R43 3. Různé

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing.Cikánek J., Ščudla P., Vondál J.,Mgr.Cikánková J., Hartl P., Krajíček R., Šumbera V., Letfus P.

Program: 1. Hospodaření v obecním lese 2. Rozpočet obce 3. Různé

1. Kácení obecního lesa bude odloženo.

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Archiv článkůStránky: 1 2 3 4 5 6 7


Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Standardní vzhled

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|