STANDARDNÍ VZHLED

Zápisy ze zasedání


Stránky: 1 2 3 4 5 6 7


Přítomni: Ing.Cikánek J., Ščudla P., Vondál J., Vlachová J., Hartl P., Krajíček R., Šumbera V., Letfus P.

Program: 1. Náklady na odvoz odpadu 2. Těžba v obecním lese 3. Různé

1. Po provedení rozpočtu příjmů a výda

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing.J.Cikánek, P.Ščudla, Mgr. J.Cikánková, J.Vondál, J.Vlachová, P.Hartl, R.Krajíček

Program: 1. Vystoupení obce z lesního družstva Niva 2. Územní plán obce 3. Různé

1. Vystoupení obce z lesního družstva

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, P. Letfus, Mgr.J. Cikánková, J. Vlachová, V. Šumbera, R. Krajíček, P.Hartl, J.Vondál, P. Ščudla

Hosté: Mgr.J.Biberle, E. Zemánková, R.Smékal, L.Vystavělová, J.Dokoupilová

Program: 1. Územní pl

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing.J.Cikánek, P.Hartl, Mgr.J.Cikánková, P.Ščudla, J.Vondál, P.Letfus, V.Šumbera, R.Krajíček, J.Vlachová

Hosté: Mgr. Jiří Biberle

Program: 1. Ověření platnosti voleb 2. Volba starosty a zástupce starosty 3. U

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Hosté: J.Pokorný, M.Zemánek

Program: 1. Pronájem honitby 2. Prodej pozemku 3. Různé

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. Cikánek Jiří, Vystavěl Jan, Vondál Jan, Ambroz Pavel, Letfus Petr, Smékal Zdeněk, Mgr. Cikánková Jana, Ščudla Pavel

Hosté: Mudr.Pokorná J.,Pokorný J.

Program: 1. Počet členů příštího OZ 2. Připomínky

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. Cikánek Jiří, Vystavěl Jan, Vondál Jan, Ambroz Pavel, Letfus Petr, Smékal Zdeněk, Mgr. Cikánková Jana, Ščudla Pavel,Krajíček Radek

Program: 1. Dotace POU 2002 2. Různé

1. Ob.zast. odsouhlasilo náklady na

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. Cikánek J., Mgr. Cikánková J., Vystavěl J., Krajíček R., Vondál J., Ščudla P., Smékal Z.

Program: 1. Prodej 1 podílu v lesním družstvu Niva 2. Různé

1. Zastupitelstvo souhlasí se zněním smlouvy o budouc

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. Cikánek J., Mgr. Cikánková J., Ambroz P., Vystavěl J., Krajíček R., Vondál J., Letfus P., Ščudla P., Smékal Z.

Hosté: Hrozek R., Hrozek J., Smékal R.

Program: 1. Rozpočet obce na rok 2002 2. Odkup pozemků - s

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni:Ing.Cikánek J., Krajíček R., Mgr.Cikánková J., Vystavěl J., Smékal Z., Ščudla P., Ambroz P.,Vondál J., Letfus P.

Hosté: Biberle L., Smékal R., Hartl J.

Program: 1. Stavební pozemky v obci 2. Odprodej 1 podílu v Les

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. Cikánek J., Mgr. Cikánková J., Vystavěl J., Ščudla P., Vondál J., Smékal Z., Krajíček R., Letfus P.

Program: 1. Vyhláška 2/2001 2. Vyhláška 3/2001 3. Různé

1. Doplnění vyhlášky 2/2001 čl. 4, odst.

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni:Ing.Cikánek J.,Mgr.Cikánková J,Vondál J,Krajíček R.,Vystavěl J.,Smékal Z.,Letfus P.

Program: 1. Stavební pozemky 2. Odkup nemovitostí 3. Různé

1. OZ projednalo možnosti rozšíření obce Světlá. V obci jsou j

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. Cikánek Jiří, Vystavěl Jan, Vondál Jan, Letfus Petr, Smékal Zdeněk, Mgr. Cikánková Jana

Program: 1. Úprava prostranství před pohostinstvím 2. Prodej pozemků lesnímu družstvu Niva 3. Různé

1. Ing. Škvoři

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. Cikánek J., Ambroz P., Ščudla P., Vondál J., Mgr. Cikánková J., Krajíček R., Vystavěl J., Letfus P., Smékal Z.

Program: 1. Prodej a výměna pozemků 2. Různé

1. Obec. zast. schvaluje odprodej a výměnu poz

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: ing. Cikánek J., Vondál J., Vystavěl J., Krajíček R., Letfus P., Mgr. Cikánková J., Smékal Z.

Program: 1. Mikroregion Malá Haná 2. Prodej nákladního vozu Avia 3. Výměna a prodej pozemků lesního družstva Niva

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing.Cikánek J., Mgr.Cikánková J., Ambroz P., Vondál J., Krajíček R., Smékal Z.

Program: 1. Rozpočet obce na rok 2001 2. Různé

1. Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 2001, který vychází z těch

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing.Cikánek J., Mgr.Cikánková J., Vystavěl J., Ščudla P., Letfus P. Program: 1/ Zeleň v obci 2/ Poplatek za odvoz odpadu 3/ Poplatek za psa 4/ Různé 1/ Po prohlídce výletiště OZ rozhodlo o pokácení 5 ks starých jasanů

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing.J.Cikánek,P.Ambroz,R.Krajíček,P.Ščudla, Z.Smékal

Hosté: J.Vystavěl st.

Program: 1. Stanovení vodného na r.2001 za účasti zástupců VAS Boskovice 2. Akce programu obnovy venkova v r. 2001 3. Různé

1. Zas

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. Cikánek J., Mgr. Cikánková J., Vystavěl J., Ščudla P., Vondál J., Smékal Z.

Hosté: Ženatý L.

Program: 1. Pronájem pozemku 2. Vystoupení ze svazku VaK 3. Různé

1. Obecní zastupitelstvo souhlasí s pron

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni:Ing. Cikánek Jiří, Vystavěl Jan, Vondál Jan, Ambroz Pavel, Letfus Petr, Smékal Zdeněk, Mgr. Cikánková Jana, Ščudla Pavel

Hosté: Mgr.Jiří Biberle, MUDr.Jitka Pokorná, Jiří Pokorný

Program: 1. Úprava zeleně v obci

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. Cikánek Jiří, Vystavěl Jan, Vondál Jan, Ambroz Pavel, Letfus Petr, Smékal Zdeněk, Mgr. Cikánková Jana, Ščudla Pavel

Hosté: Palán Jiří, Palán Jiří ml., Hartl Josef, Hartl Pavel

Program: 1. Oprava garáže has

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Přítomni: Ing. Cikánek J.,Mgr. Cikánková J.,Vondál J., Letfus P., Vystavěl J., Krajíček R.,Smékal Z.

Hosté: Mgr. Biberle J.

Program: 1. Návrh rozpočtu obce n r.2000 2. Odvoz a uložení domov. odpadu za r.1999 3. Zvýšení pop

otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Archiv článkůStránky: 1 2 3 4 5 6 7


Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Standardní vzhled

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|