>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Rozpočet pro rok 2008

Příjmy:
A) daňové příjmy
- 1111 - daň z příjmu FO ze závislé činnosti 295.000,- Kč
- 1112 - daň z příjmu FO ze SVČ 35.500,- Kč
- 1113 - daň z příjmu FO z kap.výnosů 21.000,- Kč
- 1121 - daň z příjmu PO 361.000,- Kč
- 1211 - daň z přidané hodnoty 607.000,- Kč
- 1511 - daň z nemovitostí 80.000,- Kč
∑ 1.400.000,- Kč
B) poplatky
- 1337 - za likvidaci komunálního odpadu 73.000,- Kč
- 1341 - za psy 2.100,- Kč
- 1361 - správní 500,- Kč
∑ 75.600,- Kč
C) pronájem pozemků
2412 2131 - telekomunikace 38.000,- Kč
6171 2131 - Agrospol + pronájem rybníka 7.300,- Kč
- STL plynovodu 40.000,- Kč
∑ 85.300,- Kč
D) prodej pozemků
3639 3111 - prodej pozemků 40.000,- Kč
E) EKO-KOM - za třídění odpadu
3723 2111 - tříděný odpad 6.000,- Kč
F) dotace
- NPD ze SR 7.000,- Kč
----------------------------------------------------------------------
Příjmy celkem 1.613.000,- Kč

Financování:
- 8115 - změna stavu krátk.prostředků na BÚ +13.700.000,- Kč
- 8124 - uhrazené splátky dlouh.přij.půj.prostř. -1.026.400,- Kč
----------------------------------------------------------------------
Financování celkem 12.673.600,- Kč

Výdaje:
- § 2212 - silnice nová zástavba 551.000,- Kč
- § 2219 - pozemní komunikace - chodníky 150.000,- Kč
- § 2310 - pitná voda 20.000,- Kč
- § 2321 - čistírna odpadních vod 500.000,- Kč
- § 3113 - základní školy 90.000,- Kč
- § 3314 - činnosti knihovnické 20.000,- Kč
- § 3341 - rozhlas, televize 600,- Kč
- § 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. 10.000,- Kč
- § 3412 - sportovní zařízení v majetku obce 5.000,- Kč
- § 3631 - veřejné osvětlení 25.000,- Kč
- § 3633 - údržba plynovodu 30.000,- Kč
- § 3639 - mikroregion, spolky 8.000,- Kč
- § 3721 - sběr a svoz nebezpečných odpadů 8.000,- Kč
- § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů 43.000,- Kč
- § 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů 65.000,- Kč
- § 3745 - péče o vzhled obcí a veř.zeleň 18.000,- Kč
- § 5344 - fond rezerv a rozvoje 12.204.400,- Kč
- § 5512 - požární ochrana - dobrovolná část 30.000,- Kč
- § 6112 - zastupitelstvo obce 213.000,- Kč
- § 6171 - činnost místní správy 270.000,- Kč
- § 6310 - obecné příjmy a výdaje z fin.operací 15.000,- Kč
- § 6320 - pojištění funkčně nespecifikované 10.000,- Kč
----------------------------------------------------------------------
Výdaje celkem 14.287.500,- Kč

Příjmy + financování = výdaje

1.613.900,- + 12.673.600,- = 14.287.500,-Datum vložení: 28. 1. 2008 | Umístění: Obecní úřad >> Rozpočty |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|