>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Historie obce

 • Roku 1872 byla na návsi postavena kaplička, která byla opravena v roce 1996 a zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie. Kostel v obci nikdy nestál, proto Světlá náleží katolické farnosti v Cetkovicích a evangelické farnosti ve Vanovicích.
 • Roku 1876 vznikl v obci čtenářský spolek Svornost, který už v prvním roce měl na 200 českých knih. Členové spolku byli velice pokrokoví a zasloužili se o postavení pomníku Františku Palackému, otci národa.
 • Roku 1877 založil Karel Adolf Műller obecní kroniku.
 • Impuls k založení Sboru dobrovolných hasičů ve Světlé a Přívěsti byl dán v roce 1885 a o dva roky později byl založen a pořízena i ruční stříkačka, která je dodnes plně funkční.
 • V roce 1905 byla postavena u hlavní silnice obecní radnice.
 • Roku 1908 byla ve Světlé zřízena záložna Reiffeisenka.
 • Téhož roku byl postaven na třicetileté výročí války proti Bosně a Hercegovině na "Trávnikách" pomník habsburskému císaři Františku Josefovi I. Ten byl na konci první světové války v roce 1918 ztržen a rozbit. Jeho zbytky jsou zazděny na stodole domu č.p.1.
 • Západně pod obcí se nacházely mezofilní (střídavě vlhké) louky. Po odvodnění katastru obce ve 20. letech minulého století bylo v roce 1928 vybudováno na těchto loukách zavlažovací zařízení. To ztratilo svoji funkci v 50. letech, když vzniklo jednotné zemědělské družstvo. Dodnes jsou podél cesty k vlakové zastávce zachována stavidla na potoce a zbytky zavlažovacích kanálů na polích a loukách.
 • U Světlé stával také unikátní celodřevěný větrný mlýn holandského typu z konce 19. století, který 23. prosince 1936 vyhořel.
 • Do obce se elektřina zavedla v prosinci roku 1937.
 • Po druhé světové válce byla v 50. letech 20. století zřízena u obce vlaková zastávka na trati ze Skalice nad Svitavou do Chornice.
 • Roku 1957 byl založen Český červený kříž ve Světlé.
 • V letech 1960 až 1992 byla Světlá sloučena se Šebetovem.
 • V letech 1970 až 1972 byl v obci postaven nový obecní úřad se sálem a hasičskou zbrojnicí.
 • Telefonická síť byla po obci rozvedena v roce 1996 a plynofikace proběhla na přelomu let 1997 a 1998.
 • Při příležitosti 70. výročí konce I. světové války byla v srpnu 1998 odhalena deska padlým vojákům ze Světlé.

Pro zajímavost zde ještě uvádím, že dle pramenů z roku 1904 žilo v obci 358 obyvatel (v roce 2004 měla obec "jen" 214 obyvatel).


Autor: Jiří Pokorný |
Datum vložení: 10. 10. 2006 | Umístění: O obci >> Historie |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|