>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Světelské listy 2/2000

OBECNÍ INFORMAČNÍ OBČASNÍK : SRPEN 2004 |číslo 2 ročník 1


Úvodní slovo starosty

Skládky materiálu

Jak bylo několikrát upozorňováno (rozhlasem, ve vývěsce) od 1.července 2000 bude obecní úřad striktně dodržovat vyhlášku o místních poplatcích, kde je řešeno i využívání veřejného prostranství soukromými osobami. S částí této vyhlášky se můžete seznámit ve vývěsce, celá je k dispozici v kanceláři OÚ.

Někteří si vzali upozornění k srdci a některé skládky materiálu byly odstraněny, ale převážná většina skládek zůstala na svém místě. Problematiku těchto skládek jsme probírali i při procházce obcí s hodnotitelskou komisí soutěže Vesnice roku 2000 dne 27.6.2000. Starosta Olešnice zastává názor, že pořádek v obci zajistí pouze vybírané poplatky a jejich sazby tomu odpovídají: 5,-Kč/m2/den (Světlá 0,1 Kč/m2/den), stavební povolení respektují rok (Světlá 2 roky). Jistě si majitelé skládek spočítají, jakou částkou by přispěli do pokladny Olešnice.

Upozorňuji občany skladující materiál na veřejném prostranství, že dle výše citované vyhlášky jsou povinni sami přihlásit skládku k zpoplatnění!! Od 1.7.2000 již běží dny, za které se budou skládky materiálu hradit.

Srpnová slavnost

Stalo se již tradicí, že v polovině srpna probíhá v obci kulturní a společenská akce. Také letos pod záštitou OÚ je připravováno na neděli 20.srpna takové posezení s přáteli při příležitosti např. ukončení 2.tisíciletí. S programem budete seznámeni samostatnými pozvánkami, ale jedná se asi o:

- slavnostní mše u kapličky, při příležitosti 50. výročí vysvěcení dr.Krchňáka na kněze (tuto mši přislíbil odsloužit dr.Krchňák).

- odpolední posezení s přáteli a známými na výletišti.

Nezbývá než si přát, aby nám také tradičně při této akci vyšlo počasí

starosta : Ing. Jiří Cikánek


Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 1.6.2000


Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů ve Světlé

Veškeré úsilí a snažení místních hasičů začalo již v polovině března, kdy se začalo scházet sportovní družstvo žen a odstartovalo svou přípravu na okrskovou soutěž, která se konala 21.5.2000 v Sudicích. Soutěže se účastnilo 14 družstev mužů, 2 veteránů a 2 žen. Naši muži se v omlazené sestavě umístnili na očekávaném sedmém místě, když suverénním vítězem se stali, již po páté v řadě, Uhřice. Zato světelské ženy svoji soutěž vyhrály, když druhé Vanovice porazily jak v požárním útoku, tak v překážkovém běhu jednotlivců, který vyhrála Lucie Vystavělová. Obě družstva žen postupují do okresního kola. Týden před okrskovou soutěží se konala hasičská soutěž na Horním Štěpánově. Mezi muži jsme skončili z osmi družstev na čtvrtém místě, když vyhráli, po velice podivném verdiktu rozhodčích, domácí hasiči. I ženskou soutěž vyhráli domácí. Naše ženy byly druhé, když porazily družstvo Brodku u Konice. V přestávce jsme převedli ukázku se starou požární stříkačkou PS 8.

8.5.2000 se účastnili světelští žáci 10.ročníku hasičské soutěže O putovní pohár Malé Hané v Jevíčku. V kategorii starších žáků se naše družstvo umístnilo z 21 startujících na osmém místě. Na start soutěže mladších žáků se postavilo 14 družstev, z toho dvě ze Světlé a dosáhly skvělého úspěchu, když A-tým skočil na pátém a B-tým na druhém místě. Radost nám kazila jen zvrtnutá noha Terezy Smejkalové, která musela být převezena do nemocnice.

20.5.2000 se v Lysicích konalo druhá část okresního kola hry Plamen. Na tuto soutěž jsme vyslali jen družstvo starších žáků. Po podzimní části jsme drželi třináctou příčku ( v loni 3 ), ze 42 družstev. Musíme podotknout že minulý rok jsme okresní kolo vyhráli. Letos s námi již nikdo nepočítal, a jaké to pak bylo překvapení , když na vítězný Sychotín jsme ztráceli jen tři trestné body a ve výsledkové listině nám patřilo druhé místo.

4.6.2000 byl v Šebetově pořádán pátý ročník hasičské soutěže mládeže O pohár starosty obce Šebetov. V kategorii mladších žáků startovalo 6 družstev z toho dvě ze Světlé. B-tým obsadil čtvrté a A-tým, po diskvalifikaci na požárním útoku třetí místo. V kategorii starších žáků startovalo 12 družstev. Naši starší žáci šli na start oslabeni o některé členy základního kádru, kteří onemocněli. Celkově jsme skončili na nepopulárním čtvrtém místě. Avšak z šebetovského okrsku nás neporazil nikdo, takže cena určená pro nejlepší družstvo okrsku Šebetov, poukaz na stejnokroje pro celé družstvo, byla naše. 24.6.2000 byl vedením okrsku pořádán výlet pro děti do ZOO Dvůr Králové nad Labem a exkurze do záchranného hasičského sboru v Hradci Králové. Z naší obce se účastnilo 18 dětí a 2 vedoucí.

A zatím poslední soutěží, které se naši žáci účastnili byla 2.7.2000 soutěž O pohár starosty SDH Sychotín. Na start se postavilo 8 družstev starších žáků. Ze Světlé přijela dvě družstva A-tým obsadil šestou a B-tým druhou příčku o jeden bod za vítězným Sychotínem.

O světelský pohár VI. ročník.

Dne 1.7.2000 se ve Světlé konala hasičská soutěž, klasickým způsobem, O světelský pohár. Účast přislíbilo 8 družstev mužů a 3 družstva žen. Přijely však jen 3 mužská a žádné ženské družstvo, spolu se dvěma domácími družstvy z toho byla nejslabší účast v historii světelského poháru. Ženy ze Světlé svým časem 68 s vytvořily nový rekord. Mezi muži se na první příčce umístnil Křenov ( 58 s ), na druhém Úsobrno ( 59 s ), na třetí Uhřice ( 64 s ) a na čtvrté Světlá ( 42 s, diskvalifikace; stávají rekord 52-Uhřice ) . Po skončení soutěže hrála k tanci a poslechu, již po třetí u nás country skupina z Hamburgu.


Turnaj v malé kopané Světlá 2000


Právní servis :

Dotaz : Mám dřevěnou dílnu, kterou jsem si postavil na zahradě, a nevím, zda jsem povinen ji evidovat v katastru nemovitostí. Musí tam být zapsána každá stavba?

Nemusí. V katastru nemovitostí se evidují pouze budovy spojené se zemí pevným základem, kterým se přiděluje popisné nebo evidenční číslo, a dále i budovy, kterým se žádné číslo nepřiděluje, a které současně nejsou příslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele (§ 2 odst. 1 pism. b zákona č. 344/92). Ovšem na výslovnou žádost vlastníka nebo jiné oprávněné osoby se evidují v katastru podle § 2 odst. 1 pism. d) a c) citovaného zákona i rozestavěné budovy, a to bez ohledu na to, zda se jim přiděluje nebo nepřiděluje evidenční číslo, pokud nejsou takové stavby příslušenstvím jiné stavby nebo budovy již evidované. Předmětem evidence tedy výslovně nejsou "drobné stavby", které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a které nemohou podstatně ovlivnit životní prostředí, například přízemní stavby o zastavěné ploše do 16 m2 a do výšky 4,5 m, podzemní stavby o téže maximální výměře a hloubce 3 m. jakož i další stavby (je nutno vycházet ze stavebního řádu).

Za drobné stavby ovšem nelze považovat garáže, sklady hořlavin a výbušnin. stavby pro civilní a požární obranu.

Z odborné literatury a Internetu připravil R.Krajíček


SLOVO REDAKCE

Světelské listy přejí všem spoluobčanům příjemné strávení léta a dětem zbytek prázdnin plný nevšedních zážitků

SL


Kulturní servis

Šebetov

V srpnu má kino prázdniny. Na viděnou u Gladiátora a Mise na Mars opět v září!

Zábavy v zámeckém parku v Šebetově :

Sobota 12. srpna - Videodiskotéka Mysliveckého sdružení

Sobota 26. srpna - Videodiskotéka Sboru dobr. Hasičů

Velké Opatovice

16. 10. - v tento den se představí na taneční zábavě v Městském kulturním středisku v zámku znovuobnovená kapela TANDEM ROCK, která bude hrát k tanci od 20.30 hod. Tato kapela hrála v 80. a 90. letech a znovu zve svoje fanoušky od 15 do 50 let na svoji bigbeatovou produkci. Vstupné 30,- Kč. Předprodej vstupenek v kanceláři MSKS.

28. 10. - 1. 11. - Výstava k malému výročí - 690 let Velkých Opatovic - výstava bude zaměřena na fotodokumentaci v rozmezí let 1900 - dnešek, historické materiály a vše dostupné, co k Velkým Opatovicím patří. zpestřením této výstavy bude i výstavka velkoopatovických výtvarníků - amatérů. Na výstavě bude také instalován nový prapor města Velkých Opatovic

Taneční zábava pořádaná firmou START Jevíčko se bude konat v sokolovně 24. 10. - AvantgardDatum vložení: 1. 8. 2000 | Umístění: Světelské listy |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|