>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Německá průchozí dálnice

V pátek 20.ledna 2012 v podvečerních hodinách proběhla v sále obecního domu zajímavá beseda na téma Německá průchozí dálnice. Pan Tomáš Janda, přesto že není profesí historik, má historii autostrády detailně zpracovanou a bylo poznat že toto téma je jeho velkým koníčkem a kdo se besedy zúčastnil jistě nezaváhal. Nezabýval se jen suchými historickými fakty, ale z jeho přednášky bylo patrno, že má trasu mnohokrát prochozenou, že zná každý stavební objekt v terénu související s dálnicí.

Na řadě fotografií i filmovém materiálu nás seznámil s tím, co výstavbě předcházelo, jak probíhalo projektování i s vlastní výstavbou mostních objektů, terénních zářezů do konfigurace krajiny… Takto veliká stavba měla i řadu objektů stavebního zázemí - ubytovny, vývařovny, stavební dvory, kolejové tratě a lanovky na přepravu vytěžených materiálů…

Vlastní výstavbě předcházel i archeologický průzkum jednotlivých rozestavěných úseků. Němečtí archeologové chtěli dokázat, že již historicky tato území obývala německá většina, což se jim pochopitelně potvrdit nepodařilo. Řada archeologických nálezů z těchto lokalit je uložena v depozitáři Moravského muzea.

Přesto, že podstatná část zemních i stavebních prací byla prováděna různými rypadly a dalšími stavebními stroji, zůstávalo hodně prácí, které se prováděly ručně a tak zde vedle válečných zajatců pracovali najatí dělníci z blízkého i dalekého okolí dálnice. Stavba byla zdrojem příjmů dělníků, povozníků, strojníků a jiných pracovních profesí. Pan Janda se obrací na všechny občany, kteří mají jakékoliv materiály vztahující se k výstavbě autostrády, aby mu umožnili se s těmito materiály seznámit (na obecním úřadě je kontakt na p.Jandu).

Jsem přesvědčen, že všech asi 20 účastníků besedy bylo s výkladem i hloubkou probíraného tématu spokojeno.

Obracím se na všechny čtenáři tohoto článku, aby prostřednictvím odkazu Dotazy na obec na stránkách obce nebo i v kontaktu se členy zastupitelstva, navrhovali témata k různým besedám a přednáškám, které by se mohli ve Světlé realizovat.

Děkuji Vám za pozornost.

Ing.Jiří Cikánek, starosta obceDatum vložení: 24. 1. 2012 | Umístění: Dění v obci |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|