STANDARDNÍ VZHLED

Studie prostranství před pohostinstvím

Koncem minulého roku rozhodlo obecní zastupitelstvo začít řešit neutěšenou situaci na návsi u hospody. Jedná se o celkovou úpravu tohoto veřejného prostranství, čímž by se velmi přispělo ke zkrášlení naší obce.

Byl v této věci osloven projektant ing.arch. Mareček, který dle pokynů starosty obce zpracoval prvotní návrh. Tento návrh byl na schůzi předložen zastupitelům. Bylo rozhodnuto předložit tuto studii ještě majitelům přilehlých nemovitostí k vyjádření. Poté byla svolána s ing. Marečkem informativní schůzka, kde mu byly předloženy všechny připomínky a návrhy k jeho projektu. Autor slíbil dodat přepracovanou variantu, kterou si nyní můžete prohlédnout v příloze tohoto článku.

Záměrem projektu je vytvořit na návsi mimo parkovacích míst také plochy se zelení, případně stromy, a zajistit částečné oddělení této plochy od silnice a vyřešit situaci u hospody, zejména s ohledem na svedení dešťové vody do kanalizace. Od odbočky k rampě u obchodu se má táhnout komunikace až před hostinec, kde by byl pak výjezd na silnici. Byly by zde vytvořeny i nemalé plochy ze zámkové dlažby.

Doufejme, že se na tuto akci podaří získat nějaké peníze i z dotací a zlepší se vzhled tohoto prostranství, které je významnou součástí obce.

 

Prostranství před pohostinstvím - půdorys


Prostranství před pohostinstvím - řez

 


Autor: Ing. Eduard Dokoupil |
Datum vložení: 16. 2. 2009 | Umístění: O obci >> Studie rozvoje |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Standardní vzhled

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|