STANDARDNÍ VZHLED

Dotazy na obec

Sem můžete psát dotazy na zastupitele obce Světlá, nebo také můžete využít e-podatelnu.

Jméno:
Vzkaz:
Spam: Doplňte název prvního kalendářního měsíce.

Stránky: 1 2 3 4


Vaněk (16:29, 8. 10. 2019)

Děkuji za vysvětlení, snad zasedání zastupitelů rozhodlo správně.

E. Dokoupil (22:01, 23. 9. 2019)

Dobrý den. Omlouvám se za pozdní reakci. O rozšíření rozhlasu do nové ulice se budeme se zastupiteli byvit na zasedání dne 23.9.2019. Hlášení na obecní stránky vkládám ihned po hlášení rozhlasem, někdy i s předstihem. Mohlo letos dojít k jedné nebo dvěma výjimkám, kdy jsem to tam dal později kvůli určitým technickým problémům.

Vaněk (17:16, 16. 9. 2019)

Dobrý den pane starosto.

Znovu opakuji dotaz ze dne 9,8. Jedná se o to, že relace místního rozhlasu není v naší části  (za bytovkou) srozumitelná. Na stránkách obce se sice tyto relace objevují, ale se značným zpožděním, nebo vúbec ne. Děkuji za vysvětlení, nebo reakci. Samozběr jakod sice není důležitá informace, ale pozastavení dodávky vody, nebo elektřiny by mě celkem zajímalo.

 

 

Vaněk (14:11, 9. 8. 2019)

Dobrý den pane starosto.

Chtěl bych se zeptat, zda by nešlo na poslední sloup s místním rozhlasem (směrem na Šebetov) přidat ještě jeden reproduktor, směrovaný na bytovozu jednotku. Ten stávající je nasměrován do dědiny a proto je slyšitelnost v této části nedostatečná. Vím, že je relace vždy oznámená i na stránkách obce, ale se značným zpožděním a tak někdy už se starými informacemi. Děkuji

meteor.bka@seznam.cz

Jiří Cikánek (22:56, 8. 1. 2019)

Opět jeden anonym, který je bohužel horší než opozice v parlamentu. Nový premiér má od opozice 100 dnů hájení a až po této lhůtě je členy opozice kamenován. Za premiérem stojí většinou strana, která jej do křesla nominovala a brání svého předsedu. Ale starosta i všichni ostatní zastupitelé šli do voleb sami za sebe a jak je vidět, nikdo se starosty nezastane.

Pisatel nemá tu odvahu se pod těch několik řádků podepsat a starosta má ve své odpovědi pravdu:

-pyrotechnika se nesmí ihned uklízet, před několika roky mě ve 3 hodiny ráno na Nový rok budili hasiči, že v obci u obchodu hoří kontejnery, do kterých se po půlnočním ohňostroji ihned uložila použitá pyrotechnika. Jen díky včasnému zásahu nechytla budova obchodu. 

Bohužel neznám pisatele a nemohu tedy posoudit, zda chodí po zábavách v okolních obcích, ale musím konstatovat, že pořadatelé zábav ve Světlé vždy výletiště nebo park pod lipami uklidí ještě v noci, nejpozději hned ráno. Pokud 2 krabice na parketě jsou takový problém, měl je pisatel místo psaní kritiky vzít a odnést do nejbližšího kontejneru.

-26 roků jsem byl ve funkci starosty a velmi často jsem používal obecní rozhlas a pokud si vzpomínám, nikdy jsem ve služebním hlášení nepoužíval pozdrav, nikoho to neurazilo a nikomu to nevadilo.

-pokud pisatel vytýká úklid sněhu, měl by se porozhlédnout v okolí, jak si jednotlivé obce nebo města se sněhem poradily. Nejjednodušší je dát k chodníku ceduli s nápisem "Chodník se v zimně neudržuje". 

Pisatel (nebo pisatelka) by si měl laskavě uvědomit, že starosta je "neuvolněný" to znamená, že veškerou službu pro občany naší obce dělá po zaměstnání. Pokud je pisatel(ka) přesvědčen, že by po zaměstnání práci starosty zvládl lépe než současný starosta, pak se ptám, proč nešel do voleb jako kandidát do zastupitelstva? A pokud šel do voleb jako kandidát, pak mu dali voliči svůj názor na vědomí počtem získaných hlasů. Jistě by bylo prospěšnější, kdyby anonym místo takovýchto psaní, přišel na obecní úřad a zeptal se "Nepotřebujete s něčím pomoct"? Takováto zbytečná a neopodstatněná kritika od anonyma povede pouze k znechucení členů zastupitelstva a v případě mých nejčernějších představ k rozpadu zastupitelstva obce. Ale věřím, že současné zastupitelstvo potáhne za jeden provaz a za svého starostu se postaví.

Ing.Jiří Cikánek

Eduard Dokoupil - starosta (17:55, 8. 1. 2019)

Pyrotechniku jsme nechali na parketě z bezpečnostních důvodů kvůli možnému požáru. V neděli jsem osobně odklidil papírové zbytky od pyrotechniky do muzikantské boudy, následně pak půjdou do papírového kontejneru.  Mimochodem se úklidu mohl ujmout kterýkoliv z občanů obce.

Co se týká další části dotazu, tak já osobně občany při jakémkoliv svém veřejném projevu samozřejmě patřičným způsobem oslovuji a vždy přivítám. Forma hlášení obecního rozhlasu je ustálená už roky a nemyslím, že je potřeba ji nějak zásadně měnit.

Údržba sněhu podle mého názoru probíhá bez větších problémů a doposud jsme tuto zimu nezaznamenali žádnou větší kalamitu. Úklid chodníků je také zajištěn. Mimochodem podle Vyhlášky č. 104/1997 Sb. Min. dopravy máme na zajištění sjízdnosti většiny místních komunikací stanovenu lhůtu 4 až 12 hodin.

Dotaz (12:56, 5. 1. 2019)

Dobrý den, ráda bych se prosím zeptala, jak dlouho bude pyrotechnika vypálená ze dne 1.1.2019 ležet na výletišti a zdali je takový problém uklízet po jakýkoliv akcích hned, tak jako v jiných obcích je tohle samozřejmostí, nebo oslovení a pozdravení svých občanů při zahájení, hlášení , obecního rozhlasu, o údržbě sněhu nemluvě. Děkuji 

Starosta obce (17:10, 28. 11. 2018)

Dobrý den paní Zemánková,
Děkujeme za Vaše náměty k řešení.
Videozáznam v tuto chvíli zpracovává Ing. Šafář, který celé oslavy natáčel na kameru. Jakmile bude videozáznam zpracovaný, přidáme k tomu fotografie od p. Šindelky a p. Vlka a následně budou k dispozici na DVD.
Zastupitelstvo obce již na svém jednání tuto problematiku řešilo a chystá společné jednání s vlastníkem „kašny“ o převodu tohoto objektu do vlastnictví obce a následně bude rozhodnuto o využití tohoto zdroje vody.
Předpokládám, že máte na mysli geometrické zaměření všech pozemků v obci. Nemyslíme si, že by toto zaměření vyřešilo Vámi uvedené problémy, a také zaměření by bylo tak finančné nákladné, že ani o žádných úsporách obecních peněz se nedá hovořit.
Děkujeme za podporu naší činnost.

Zemánková Emilie (9:53, 26. 11. 2018)

Chci se zeptat,bude li vytvořeno CD z oslav výročí republiky?

Chtělo by podchytit pitnou vodu z "kašny".Voda už není používaná pro "dvůr".

Bylo by dobré zaměřit celý intravilán obce.Předešlo by se mnoha mrzutostem,

závistí,nesvárům a ušetřily by se obecní peníze.

Novému vedení obce přeji hodně úspěchů.

starosta (12:40, 29. 7. 2018)

Dneska jsem se dostal na stránky obce a mrzí mne, že se autor reakce nepodepsal. 

Je to připomínka občana, který si pamatuje, že pan Pokorný byl také svého času v zastupitelstvu obce a jedním z výsledků jeho zastupitelských aktivit bylo získání budovy "familií".

Dopisem 207/2016 z 9.12.2016 jsem Živé muzeum požádal o sdělení zda je ochotno a za jakých podmínek (prodej, směna, převod na obec) přenechat část místní komunikace pod bývalou fortnou obci, aby jsme mohli zažádat o dotaci na opravu a odvodnění místní komunikace od Šléglových po Ferencovi. Na kladnou nebo zápornou odpověď čekáme do dneška.

S původními majiteli "Familií" jednal Stavební úřad Boskovice, aby nemovitost zabezečili tak, aby neohrožovala provoz na místní komunikaci. V jakém stavu udržuje nemovitost Živé muzeum se může přesvědčit každý, kdo jde kolem. Před nedávnem byl usmrcen občan padající štítovou zdí neudržované nemovitosti. Na základě tohoto případu vyslalo Zastupitelstvo obce členy stavební komise, aby s J.Pokorným sepsalo zápis o provedení opatření k zabezpečení nemovitosti. Opatření slíbil provést do konce června 2016. Jistě jste si všichni všimli, že u "Familií" vyrostlo lešení a nic jiného se nedělo. Ze střechy visí krytina tak jako dříve a lešení případnému pádu krytiny na komunikaci nezabrání, spíše se od podlážek odrazí a bude padat dál do komunikace. 

  K připomínce p. J.Pokorného uvádím, že stav komunikace u nové trafostanice je vyvolán požadavkem E-ONu na rozebiratelný povrch komunikace nad uloženými kabely a také musí být zajištěno dostatečné krytí nad uloženými kabely. Tato část komunikace bude mít povrch ze zámkové dlažby a ta se bez obrubníku uložit nedá. Spádové poměry na křižovatce u trafostanice budou upraveny tak, aby vyhovovaly všem stranám.

"Skokanský můstek" u biologického rybníka vznikl proto, aby odpadní voda natékala do rybníka samospádem a nemusela se tam instalovat čerpadla na čerpání odpadních vod do rybníka.

Jirko, pokud nemáš důkazy, neházej špínu na členy zastupitelstva obce. Pokud máš kladný stav k naší obci, zajistíte bezpečnost chodců na místní komunikaci i zašlete vyjádření k naší žádosti, 9.12.2016, aby jsme případně mohli upravit projektovou dokumentaci na opravu místní komunikace od Šléglových po Ferencovi.

Ing.Jiří Cikánek, starosta obce 

reakce (20:49, 27. 7. 2018)

Pane Pokorný co jste udělal pro obec Vy?

Jiří Pokorný (11:06, 27. 7. 2018)

Vážení představitelé obce, volil jsem Vás, jako své zástupce do vedení obce v naději, že hájíte zájmy občanů a snažíte se o udržitelný rozvoj obce. Včera jsem však prošel nově budovanou komunikaci za humny směrem k nové trafostanici "U Rybníka", a nestačil jsem se divit nově budovanému zakončení této komunikace v křižovatce u trafostanice. Je vás tam snad dost inženýrů a stavitelů, tak snad víte, jak by měla vypadat niveleta silnice! Nebo snad se z naší rovinaté obce stává horská obec s různými muldami a nájezdy? Stačí snad ten příšerný "skokanský můstek" u biologického rybníka na cestě pod obcí k trati, tak proč budujete to stejné i na této nové komunikaci u trafostanice? Nebo snad dostal někdo z Vás do kapsy bokem nějaký úplatek, že čím víc se tam prostaví – vykope a navozí materiálu, tím lépe? Jak bude vypadat cesta, co jednou na tuto křižovatku naváže? To se bude o více jak půl metru zvedat celá cesta a z humen se bude vjíždět na tuto cestu po příkrých nájezdech? A co majitelé přilehlých polí? Také jsem myslel, že žijeme na dědině, nikoliv ve vysoce urbanizovaném prostředí (a pokud někomu tady schází ty vydlážděné teplé plochy, různé schůdky a osvětlení jak na Karlově mostě, nechť se přestěhuje do města, toto je dědina). A ještě dále, to musí být ty nevzhledné obrubníky podél silnice na stranu k polím za humny? To šetříte veřejné peníze, peníze nás občanů, když je umísťujete i zde na straně k poli? Kde to kdo viděl? A opět na to navazuje další otázka. Co ten násep cesty? Kde bude jaká mez, jak se bude ten příkrý sráz mezi plochou pole a vysokým obrubníkem obdělávat, síct?  Myslí na to také někdo? Nestačilo by někdy se více zamýšlet nad vzhledem a funkčností staveb, které v obci vznikají? Nestačil by asfalt silnice s travnatým okrajem přecházející v pole? Nebylo by to pro dědinu hezčí? Jako občan obce požaduji přinejmenším vrácení nivelety křižovatky u nové trafostanice do přijatelné podoby, tedy aby zmizel onen výškový rozdíl a nová křižovatka výškově ladila se stávajícími niveletami záhumení cesty a cesty vedoucí pod zahradami "Na Úzkých"! Stavba, která tam vznikla, je v rozporu s předpisy. A občané obce Světlá, běžte se na tu křižovatku podívat! Jak se říká: Kdo nevěří, ať tam běží... Podpořte svým nesouhlasem konání našich představitelů obce, kteří nás tímto do budoucna omezují. A vážení zastupitelé, představení obce, to, co jsem tady výše popsal, zejména nesmyslnost rozdílných nivelet cest, není jen můj postřeh a má rozhořčenost, ale mluvím za více našich občanů, kteří však neměli dost odvahy toto naspat. Je možné, že odpovědnost za tyto chyby nese někdo jiný, a pokud ano, ukažte na něj a sjednejte nápravu! Čí zájmy hájíte? Naše, tedy občanů, nebo zhotovitele, nebo někoho jiného?

Jelínková (9:06, 21. 9. 2017)

Dobrý den, připojuji se k prosbě, aby se více dopředu oznamovalo, že nepoteče voda. Děkuji

Šumberová (21:11, 20. 9. 2017)

Dobrý večer, prosila bych, abyste včas dávali vědět občanům, když nepoteče voda. Vyhlasit to o půl 7 večer, že zítra nepoteče celý den voda je docela blbé! Podnikám v kosmetice a potřebuji celý den vodu!! Příště si ztráty nechám uhradit.

Smékalovi (22:17, 31. 5. 2017)

Vzkaz pro Rómku:

Dobrý večer, chtěla bych jen podotknou, že své příbuzné (známé z jiných obcí) jsme pozvali na výlet do Zoo až po tom, co jsme se koncem týdne ujistili u hlavní pořadatelky, že jsou volná místa (po tom co se někteří odhlásili). Tak aby se aspoň dvě místa obsadily-byli přizváni. 

obcan (10:53, 24. 5. 2017)

Clovek se nestaci divit ,co zpusobi jeden zajezd do Zoo.

Diskuze (20:16, 22. 5. 2017)

Dobrý den!

Nevím kdo se skrývá za nickem Romka. Myslím,že problém by si měla vyříkát na veřejném zasedání zastupitelstva.

Ale je neštasté i když to není akce OU ,že jede poloprázdný BUS do ZOO.

Normálně myslící člověk by oznámil volná místa na tento zájezd.

Což se bohužel nestalo. 

Rómka (14:23, 22. 5. 2017)

Nekteri rodice svetelskych deti si zorganizovali vylet do Zoo, obec to schvalila a zaplatila z obecnich penez, prezentuje to jako Obecni vylet do Zoo pro vsechny obcany, ale nemuze to nikde zverejnit, protoze to neni obecni akce, tim padem se o tom nedozvi vsichni obcane a proto je taky autobus poloprazdny a jeste se tomu pan starosta divi! Jeste ze od obce dovim o kocici blese v psim kozichu.

Starosta obce Ing.Cikánek (11:38, 21. 5. 2017)

K několika posledním e-mailům

-zájezd do ZOO organizovali rodiče světelských dětí, zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání uhrazení dopravy. Obec tento výlet neorganizovala, proto ji nezveřejnila na svých stránkách. Informace se předávaly mezi rodiči a rozhodně se nejednalo o nějakou polosoukromou akci pro známé. Nevím, zda se zájezdu zúčastnili účastníci z jiných obcí, ale podle informací, které se ke mně dostaly těsně před odjezdem autobusu, nebyl autobus plně obsazen.

  Zájezd pro dospělé se zatím neplánuje.

Žádám účastníky dialogů na stránkách obce, aby se neskrývali za anonymitu a svoje připomínky podepisovali. Starosta obce 

Rómka (19:16, 18. 5. 2017)

Dobry den, chtela jsem take na vylet do Zoo v rozhlase ani na strankach obce nebylo hlaseni o terminu. Nebyla to snad polosoukroma akce pro zname (i z jinych obci) za obecni penize?

Obecní výlet (13:25, 18. 5. 2017)

Dobrý den!

  Bude se pořádat také nějaký výlet pro dospělé a seniory? Např. obecní cyklovýlet, lázně,vinobraní atd. 

 

Výlet do ZOO (18:06, 17. 5. 2017)

Dobrý den, také bych se ráda zeptala, proč nebylo na webu uvedeno, že se bude konat OBECNÍ výlet do ZOO. Děkuji za odpověď

Starosta obce Ing.Cikánek (20:32, 14. 5. 2017)

Výlet do ZOO JIhlava se uskutečnil v sobotu 13.5.2017, starosta obce

Výlet (8:19, 13. 5. 2017)

Dobrý den, chci se zeptat kdy se pojede s dětmi na výlet,stále sleduji Vaše stránky a stále není nic napsáno.Dík za odpověď

Martin Cikánek (13:17, 3. 5. 2017)

Do e-mailu jsem Vám poslal poslední platnou verzi územního plánu z roku 2012.


Stránky: 1 2 3 4


Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Standardní vzhled

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|