>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Informace z obce


Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8


Dovoluji se na Vás obrátit jménem Centra Anabell, z. ú. s informacemi, které jsou v současné krizové situaci aktuální.

Centrum Anabell, z. ú. poskytuje pomoc a podporu lidem s poruchami přijmu potravy a jejich blízkým. Poruchy příjmu

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

MAS Partnerství venkova se zapojila do kampaně Národní sítě místních akčních skupin „Regiony sobě“. Jedná se o prezentační web na podporu lokální ekonomiky, jehož cílem je propojit lokální nabídku podnikatelů s místními k

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Statisku vytříděných odpadů za minulé odbobí naleznete v přiloženém souboru ve formátu pdf.

Další informace k odpadům najdete zde:

https://www.jaktridit.cz/cz/trideni/trideni-v-krajich/jihomoravsky-kraj

http://www.tridime-jihomoravsk

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

MVDr. Krejčí provede ve čtvrtek 11. června 2020

od 15:15 hodin očkování psů.

Očkování bude probíhat na místním parketě,

resp. u č. p. 38 (bývalé Kostíkovo).

Ceník: očkování vztekliny 150 Kč, kombinace 330 Kč.

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Ve středu 10. června je pořádána sbírka hned na několika místech okresu Blansku. Tentokrát je sbírka zaměřena jen na trvanlivé potraviny, dětské oblečení a drogerii.

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Svazek obcí Malá Haná vyhlašuje fotosoutěž na téma "Malá Haná večerní, podvečerní a po soumraku". Soutěž potrvá do 30. 6. 2020. Autoři nejlepších fotografií budou odměněni. Pravidla soutěže jsou na přiloženém letáku.

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

 

Svazek obcí Malá Haná se sídlem v Cetkovicích, Náves 168, IČ:70972818, (dále jen mikroregion Malá Haná) zastoupený předsedou svazku Ing. Zdeňkem Toulem, vydává následující prohlášení:

 

„Starostové členských obcí mi

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Obecní úřad Světlá vydává s okamžitou platností nařízení o povinnosti předem konzultovat veškeré napouštění soukromých bazénů z vodovodu v obci Světlá se správcem místního vodovodu J. Vystavělem (tel. 736 148348).

Naří

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Aktuání informace Ministerstva zdravotnictví o koronaviru zde:

https://koronavirus.mzcr.cz/

Aktuální kontakty na krizové linky naleznete v příloze tohoto článku.


 

 DOPRAVA

Od pondělí 20.4. se vrací k normálu odbavování v reg

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Vzhledem k tomu, že pro děti, které dovrší k 31. 8. 2020 pěti let, je předškolní vzdělávání povinné, měli by se rodiče 5letých dětí dostaví k zápisu do MŠ.

Děti tří a čtyř leté mají přednostní přijetí ve školském o

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Poslanecká sněmovna dne 7. 4. 2020 prodloužila trvání nouzového stavu do konce dubna 2020.

Od čtvrtka 19. 3. 2020 si musí každý na veřejnosti chránit ústa a nos. Od 8.00 do 10.00 mohou do některých obchodů jen senioři nad 6

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Pokud má někdo z občanů zájem o zakoupení popelnice černé barvy na komunální odpad za zvýhodněnou cenu, nechť se ozve starostovi obce do 9. dubna 2020 (tel. 724 185512 nebo mailem starosta@obecsvetla.cz).

Můžete prostřednictvím naš

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Vyhrazená doba pro nákup osob na 65 let věku je nově od 8 do 10 hodin dopoledne, ovšem jen v prodejnách nad 500 m2. Místní prodejny Jednota se tudíž toto opatření netýká!

Provoz obecního úřadu Světlá je nyní po dobu trvání nouz

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ


Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Stan

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Krizový štáb České pošty dnes na svém jednání přes videokonferenci rozhodl o následujících opatřeních:

Česká pošta od 19. března 2020 do odvolání omezuje otevírací dobu pro klienty. Hodiny pro veřejnost se upravují tak, že

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

ROZHODNUTÍ
hejtmana Jihomoravského kraje

Podle ust. § 14 odst. 4 písm. h) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“), v souvislosti s no

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 16. března 2020 č. 240 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezp

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Sdělení MUDr. P. Licka

Vážení pacienti,

vzhledem k vyhlášenému NOUZOVÉMU STAVU a absenci ochranných pomůcek jsme nuceni přistoupit k omezujícím opatřením.

V tomto režimu poskytujeme pouze telefonické a elektronické konzultace, z

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Opatření na území obce Světlá

    V souvislosti se zamezením rozšíření onemocnění koronaviru COVID 19 a dle krizových opatření vlády ČR platí na území obce Světlá následující opatření (platné od 16. 3. 2020):

1. Vešk

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Usnesení vlády k zákazu volného pohybu osob

Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl.

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Jak jistě víte, v České republice odstartovala druhá vlna televizní digitalizace spojená s přechodem na nový vysílací standard DVB-T2. Již 31. března 2020 vypne své stávající vysílání ve starém standardu DVB-T vysílač Brno

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky vyhlašuje pro území České republiky z důvodů ohrožení zdraví v souvislosti s prokázaním výskytu koronaviru na území České republiky

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

DSO Technické služby malá Haná

Předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí, který realizuje dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná, získá

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

první volby 29. 2. 1992         (1960 – 1992 pod Šebetovem)

Leopold Biberle

Jana Cikánková Mgr.

Jiří Cikánek Ing.                    (starosta)

Jitka Dokoupilová

Lubomír Dvořák

Jiří Grepl

Josef Hartl 

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Počty obyvatel v obci Světlá vždy k 1. lednu příslušného roku:

 

  Počet obyvatel Průměrný věk
rok celkem muži ženy celkem muži ženy
2010 223 114 109 39,4 37,5 41,3
2011 220 111 109 39,7 3

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Zastupitelstvo obce Světlá stanovilo pro rok 2020 následující poplatky:

 

Poplatek za odvoz a likvidaci odpadů:

400 Kč občan s trv. pobytem a majitel nemovitosti bez trv. pobytu v obci Světlá

1140 Kč majitel nemovitosti, který chce m

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Základní škola Cetkovice, okres Blansko, příspěvková organizace Náves 91, 67938 Cetkovice, tel.: 516477525, IČO: 70990255
Ředitelství Základní školy Cetkovice, okres Blansko, příspěvková organizace oznamuje, že
zápis do 1. ročníku

Autor: E. Dokoupil | otevřít celý článek |
Umístění: Obecní úřad >> Informace z obce |

Archiv článkůStránky: 1 2 3 4 5 6 7 8


Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|