Info – kominík, naturálie, autobus do Brna

Objednávky na

ČIŠTĚNÍ a KONTROLY KOMÍNŮ, SERVIS KOTLŮ

Montáže: NOVÉ KOTLE (tuhá paliva-plyn) TEP. ČERPADLA, FOTOVOLTAIKY,

Zajistíme DOTACE.

Neváhejte se ozvat: tel. 605 380969

Marcinčínová Růžena, CUP-Kominictví,

další informace zde: www.kominici.cz


Naturálie 2022 – Agrospol Knínice

SVĚTLÁ – kulturní důmúterý22.02.202213:00 – 13:50 hodin
Ceny jsou stanoveny:brambory1 400,-/ar
   řepa   500,-/ar
   obilí  550,-/q

Ing. Jaromíra Vítková, senátorka

tisková zpráva 18. 1. 2022 Boskovice

Podařilo se vyjednat náhradní přímé spojení Jevíčka a Velkých Opatovic s Brnem

„V pondělí 17. 1. 2022 proběhlo jednání o dopravní obslužnosti regionu Boskovicka a Velkých Opatovic, které svolali představitelé Jihomoravského kraje.  Dne 3. 11. 2021 byl ukončen spoj Moravská Třebová – Brno, který byl pro cestující z Opatovicka a Boskovicka jediným přímým spojem bez přesedání do krajského města. Spoj byl hojně využíván studenty, pracujícími v Brně a také seniory,“ uvádí senátorka Jaromíra Vítková, která v této věci vyvolala již v listopadu 2021 důležité jednání.

Soukromý dopravce provoz linky zrušil, mimo jiné, z důvodu nedostatku řidičů. Na základě apelů od občanů a zástupců samospráv senátorka Jaromíra Vítková vyvolala on-line setkání se zástupci Jihomoravského kraje, Pardubického kraje, KORDIS JMK, MD ČR, ŘSD ČR a dopravce, aby hledali řešení nepříznivé situace. A právě na návrhy této online diskuze navázal KORDIS JMK a představil návrh řešení do doby ukončení vlakové výluky.

Od 1. 3. 2022 budou moci obyvatelé obcí v dané oblasti využít 3 spojů vedených v ranní době a 3 zpátečních spojů v odpolední době. Tyto spoje vzniknou propojením 3 existujících linek a přidáním dalších odjezdů linky 234 mezi Blanskem a Boskovicemi, aby byly minimalizovány vícenáklady se zavedením těchto spojů. V Brně bude linka ukončena v Králově Poli u nádraží, kde je přestup do všech důležitých směrů v Brně.

„Řešení je v době výluky na trati zlepšením pro cestující, nebudou muset přesedat a autobus je zaveze až do Králova Pole v Brně.  Je nutné upozornit, že v Boskovicích nebude moci autobus zajíždět k nemocnici. Důležité je, že představitelé Jihomoravského kraje již nyní připravují jízdní řády pro období po ukončení výluky železniční dopravy a jednají s dopravci. Zazněl příslib dalšího společného jednání během února,“ zakončila senátorka Vítková.

„Náhradní řešení linky Velké Opatovice-Boskovice-Blansko-Brno vítáme, je však důležité připravovat návrhy na období po zrušení výluky. Samosprávy Velkoopatovicka jsou připraveny k jednání s Jihomoravským krajem i KORDIS JMK. Tato přímá komunikace mezi námi jistě přinese pozitivní výsledek,“ sdělila starostka Velkých Opatovic Kateřina Gerbrichová.


Charitní poradna nabízí od nového roku svoje služby více lidem

Charitní poradna poskytuje bezplatně pomoc, podporu a rady lidem v nepříznivé sociální situaci v okrese Blansko. Protože stoupal počet lidí v regionu, kteří služby poradny Charity Blansko využívali, podařilo se navýšit kapacitu z dvou na čtyři pracovnice.

Do pracovišť Charitní poradny v Blansku a v Boskovicích tak můžou lidé přijít kromě dřívějšího pondělí odpoledne nově také v úterý, ve středu a ve čtvrtek dopoledne. Do Letovic pak ve středu odpoledne.

Služby Charitní poradny jsou tu pro lidi ve špatné sociální situaci, kteří nemají dostatek financí nebo nevědí, jak svoje potíže řešit. „Nejčastěji se na nás obrací klienti kvůli dluhům, exekucím, s problémy v pracovně právních vztazích, v rodinném právu. Pomáháme také s vyřizováním sociálních dávek,“ informuje vedoucí poradny Kateřina Korbelová.

Složité právní případy, zejména majetkové, Charitní poradna nevyřizuje. „Můžeme však s vámi probrat základní postupy a odkázat na další odbornou pomoc,“ dodává vedoucí poradny.

Podrobnější informace včetně aktuální provozní doby Charitní poradny najdete na webových stránkách www.blansko.charita.cz, na čísle 516 411 583 nebo e-mailu poradna.boskovice@blansko.charita.cz.


Poradci Bílého kruhu bezpečí mohou nyní přijet až za vámi

Již 25 let pomáhá brněnská pobočka Bílého kruhu bezpečí obětem trestných činů, pozůstalým i svědkům trestných činů. A od loňského roku dokonce není vázaná na prostory brněnské poradny. Díky tomu, že pro svou činnosti získala vozidlo, mohou poradci z Brna vyjet za klienty i mimo své domovské město.

Drtivá většina obětí kriminality, která se obrací pro pomoc na brněnskou poradnu Bílého kruhu bezpečí žije v Brně či okolí. Je však samozřejmé, že oběťmi se stávají i lidé mimo tuto oblast. A pokud nebydlí v dojezdové vzdálenosti od Brna nebo je pro ně zkrátka nemožné na pobočku přijít, zůstávali až do nynějška odkázáni pouze na naši bezplatnou non-stop linku pro oběti na čísle 116 006. Změnu v této situaci přináší právě mobilní poradna. Díky ní se nyní právní a psychologická pomoc může dostat do kteréhokoli kouta Jihomoravského kraje.

Obrátit se na Bílý kruh bezpečí mohou například oběti ublížení na zdraví, týrání, vydírání, znásilnění, porušování domovní svobody, loupeže, podvodu, krádeže a mnohých dalších trestných činů. Poradci jim nabídnou především konzultaci, při které vyslechnou konkrétní příběh a poskytnou právní informace a psychickou podporu. Poradci pracují bezplatně a konzultace jsou diskrétní. Setkat se s právníkem a psychologem může klient prakticky na jakémkoli místě, a to i v mobilní poradně samotné. Je vybavena tak, aby konzultaci bylo možné vést přímo uvnitř. Klient tedy nemusí uvádět svou adresu pro to, aby si poradce k sobě zavolal.

Přístup ke službám Bílého kruhu bezpečí je velice jednoduchý. Stačí jedno zavolání na kontaktní telefonní číslo 732 842 664. Pracovnice bílého kruhu pak s volajícím domluví vše potřebné a dohodne konkrétní podobu a možnosti konzultace. Díky mobilní poradně již není domluva vázaná pouze na konzultační hodiny brněnské pobočky, tzn. čas konzultace je domluven dle možností klienta. Přijít však stále může klient i osobně, a to každé úterý či čtvrtek. I v takovém případě je však lepší se objednat na uvedeném mobilním telefonním čísle.

V případě potřeby pomoci neváhejte Bílý kruh bezpečí kontaktovat.

www.bkb.cz

e-mail: bkb.brno@bkb.cz

Sdílet příspěvek

Přihlášení

Skip to content