Komunikační, monitorovací a varovný SMS systém Jihomoravského kraje

Krajský úřad Jihomoravského kraje provozuje systém, který umožňuje automatizované vytvoření databáze občanů jednotlivých obcí, kteří budou chtít být informováni v krizových situacích formou SMS zpráv.

Pokud máte zájem dostávat informace např. o hrozících povětrnostních vlivech (vichřice, přívalové deště, povodně, atd.), havarijních stavech v dodávkách elektrické energie, plynu, vody, o plánovaných přerušeních jejich dodávek, ale i řadu dalších důležitých informací, bližší informace naleznete zde:

http://jmk.krizoveinfo.cz/infoproobcany/svetla.html

Sdílet příspěvek

Přihlášení

Skip to content