Naše zázemí

Původní hasičská zbrojnice stávala u hlavní silnice na místě, kde je nyní místní obchod. Byla to budova společná s radnicí a knihovnou.

Základní kámen nové hasičské zbrojnice byl položen v roce 1970. Byla postavena u horního rybníka a budova je spoleèná s prostory obecního úøadu, místní knihovny, sálu pro poøádání kulturních akcí a šantánu pro menší akce.

Sdílet příspěvek

Přihlášení

Skip to content