Naše zázemí

Původní hasičská zbrojnice stávala u hlavní silnice na místě, kde je nyní místní obchod. Byla to budova společná s radnicí a knihovnou.

Základní kámen nové hasičské zbrojnice byl položen v roce 1970. Byla postavena u horního rybníka a budova je spoleèná s prostory obecního úøadu, místní knihovny, sálu pro poøádání kulturních akcí a šantánu pro menší akce.

Sdílet příspěvek
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení

Skip to content