Nové zastupitelstvo, rozbory vody, lampionový průvod, energie

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva 24. října 2022 bylo zvoleno nové vedení obce a předsedové jednotlivých nově zřízených výborů.

Podrobnější informace jsou zde: Zastupitelstvo – Obec Světlá (obecsvetla.cz)


Rozbory vzorků vody, odebraných na různých místech vodovodu a kanalizace v obci Světlá, si můžete prohlédnout zde:

Rozbory vody (vodojem, pitná voda, ČOV) – podzim 2022 – Obec Světlá (obecsvetla.cz)


V pátek 28. října 2022 od v 18 hodin koná lampionový průvod obcí.


Charitní poradna pomáhá lidem řešit rostoucí ceny energií

Také na Blanensku přibývá lidí, kteří se kvůli rostoucím cenám energií dostávají na hranici existenčního minima. Často k tomu řeší spory s dodavateli nebo zprostředkovateli energií. Charitní poradna Oblastní charity Blansko těmto lidem zdarma nabízí pomoc.

„Pracovnice poradny například radí lidem, kteří nesouhlasí s navýšenými zálohami za energie. Společně řešíme, zda je možné bránit se proti tomuto navýšení a jaké kroky můžou podniknout k jejich snížení,“ přibližuje vedoucí poradny Kateřina Korbelová.

Lidé se v poradně dozví, za jakých podmínek lze přejít k jiným dodavatelům, o jaké sociální dávky si mohou žádat nebo jak se bránit proti navýšení energií. „Klientům také pomáháme například s vyplněním potřebných formulářů pro získání sociálních dávek, sepsání případné výpovědi dodavateli či zprostředkovateli, s žádostí na Energetický regulační úřad,“ doplňuje vedoucí poradny.

Vedle pomoci s energiemi Charitní poradna dále pomáhá lidem při řešení dluhů, v pracovně-právních vztazích, rodinných a občanských vztazích, při jednání s úřady, v ochraně spotřebitele, při podání žádostí o sociální dávky apod.

Na Charitní poradnu se mohou lidé obracet od pondělí do pátku na telefonním čísle 516 411 583.


Sdílet příspěvek

Přihlášení

Skip to content