Nový nábytek pro kulturní dům

Obec Světlá provedla koncem roku 2021 obměnu nábytku v sále kulturního domu. Jedná se konkrétně o 80 kusů nových židlí a 20 kusů masivních stolů.

Na tento projekt byl spolufinancován ze Státního zemědělského intervenčního fondu:

Registrační číslo projektu: 21/005/19210/564/166/001361/001
Název žadatele: Obec Světlá. IČO 00841846
Název projektu: Nábytek pro kulturní dům
Operace: 19.2.1 – Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

Celková výše přiznané dotace: 108 000 Kč

Celkové výdaje projektu: 177 751,86 Kč

(Tento článek byl vytvořen jako povinná publicita projektu.)

Sdílet příspěvek

Přihlášení

Skip to content