Obecně závazná vyhláška obce SVĚTLÁ č.1/2003

Zastupitelstvo obce Světlá podle ustanovení § 1 písm.h),§ 10b a § 15 zákona č.565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm.a) a § 84 odst.2 písm.i) zákona č.128/2000 Sb.,o obcích, schválilo na svém zasedání dne 6.2.2003 tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.3/2001 

Článek 1 1/ Čl.3 Sazba poplatku se mění:“Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle článku 2 vyhlášky č.3/2001 činí 275,-K?. 2/ Čl.5 Splatnost se mění: – poplatek pro poplatníka podle čl.2 písm.a) vyhlášky 3/2001 je splatný ve 2 stejných splátkách a to do 30.dubna a 30.září 2003 – poplatek pro poplatníka podle čl.2 písm.b) vyhlášky 3/2001 je splatný jednorázově do 30.dubna 2003. 3/ Požaduje-li poplatník uvedený ve čl.2 písm.b) vyhlášky 3/2001 odvoz komunálního odpadu z nádoby o objemu 110l (popelnice), je povinen uzavřít s obcí „Dohodu o vývozu popelnice“ a uhradit celoroční náklad na vývoz popelnice, který v roce 2003 činí 820,-Kč. 4/ Pro odvoz komunálního odpadu z jedné nemovitosti s č.p., případně z jednoho bytu v bytovém domě je možno používat jednu nádobu o objemu 110l (popelnici). Přebývající komunální odpad je původce odpadu povinen uložit do kontejneru ve sběrném dvoře. 

Článek 2 Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 7.2.2003.

Sdílet příspěvek
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení

Skip to content