Obecně závazná vyhláška obce SVĚTLÁ č.1/2003

Zastupitelstvo obce Světlá podle ustanovení § 1 písm.h),§ 10b a § 15 zákona č.565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm.a) a § 84 odst.2 písm.i) zákona č.128/2000 Sb.,o obcích, schválilo na svém zasedání dne 6.2.2003 tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.3/2001 

Článek 1 1/ Čl.3 Sazba poplatku se mění:“Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle článku 2 vyhlášky č.3/2001 činí 275,-K?. 2/ Čl.5 Splatnost se mění: – poplatek pro poplatníka podle čl.2 písm.a) vyhlášky 3/2001 je splatný ve 2 stejných splátkách a to do 30.dubna a 30.září 2003 – poplatek pro poplatníka podle čl.2 písm.b) vyhlášky 3/2001 je splatný jednorázově do 30.dubna 2003. 3/ Požaduje-li poplatník uvedený ve čl.2 písm.b) vyhlášky 3/2001 odvoz komunálního odpadu z nádoby o objemu 110l (popelnice), je povinen uzavřít s obcí „Dohodu o vývozu popelnice“ a uhradit celoroční náklad na vývoz popelnice, který v roce 2003 činí 820,-Kč. 4/ Pro odvoz komunálního odpadu z jedné nemovitosti s č.p., případně z jednoho bytu v bytovém domě je možno používat jednu nádobu o objemu 110l (popelnici). Přebývající komunální odpad je původce odpadu povinen uložit do kontejneru ve sběrném dvoře. 

Článek 2 Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 7.2.2003.

Sdílet příspěvek

Přihlášení

Skip to content