Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 08.04.2022 od 07:00 do 17:00
Vypnutá oblast: Celá obec Světlá

Dne 07.03.2022 od 07:30 do 10:30
Vypnutá oblast: Část obce Světlá u Šebetova: jižní část obce směrem na Šebetov včetně nových lokalit.

Dne 07.03.2022 od 11:00 do 13:00
Vypnutá oblast: Celá obec Světlá u Šebetova, kromě jižní části směrem na Šebetov, která bude vypnutá ráno od 7:30 do 10:30.

Dne 11.03.2022 od 7:00 do 15:00
Vypnutá oblast: Východní část obce Světlá: od domů č. 54, 55, 53, 92 a 74 východně směrem k lesu zbytek obce.

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie
o pochopení pro toto nezbytné omezení.


Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické
zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné
předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.
Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte
www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.

Děkujeme Vám za pochopení.
EG.D, a.s.

Sdílet příspěvek

Přihlášení

Skip to content