Poděkování a omluva

Je zákonité, že poruchy se objevují na různých zařízeních, tak i vodovodní řady jsou postihovány poruchami různé závažnosti. V předvečer letošního Štědrého dne byl zjištěn únik vody u hydrantu na křižovatce u autobusové zastávky. Poškozená větev byla vyřazena uzavřením šoupátek u domu č.p.85 a u bytovky. Část domků tím byla odpojena od dodávky pitné vody, těmto postiženým občanům se Obecní úřad Světlá omlouvá za potíže vyvolané odstávkou dodávky pitné vody.

  Ihned ráno 24.12.2022 se začalo pracovat na opravě poruchy. Veškerou techniku pro zemní práce a dopravu potřebného materiálu poskytl Roman Dobeš. Po obnažení potrubí bylo zjištěno, že únik vody způsobilo nadměrné zeslabení přírubových šroubů na přírubách potrubí, jejich prasknutí a následné vytlačení těsnění mezi těmito přírubami. Zničení šroubů způsobila chemická agresivita slínového podloží. Na přiložené fotografii můžete vidět, co toto agresivní prostředí udělá z kovových šroubů.

  Montážní práce na výměně těsnění provedl Michal Vlk, který tak bravurně zastoupil nemocného správce obecního vodovodu Jana Vystavěla. Krátce po 13. hodině Štědrého dne byla dodávka vody obnovena všem obyvatelům obce.

Poděkování obecního úřadu i občanů obce si zaslouží:

-Michal VLK – montér

-Ladislav GREPL – bagrista

-Jiří LIZNA – řidič nakladače Merlo

-Roman DOBEŠ – majitel techniky, řidič nákladního vozidla

-Martin CIKÁNEK, Jan CRHA, Tomáš LEXMAN – pomocníci při opravě

  Vodovodní řad je v pořádku, narušená komunikace je průjezdná, k úplné opravě silnice dojde až v jarních měsících. Nenadálé poruše vodovodního řadu je jedno, jestli je všední den nebo neděle či svátek. Jen jako zajímavost uvádím, že před lety, kdy obecní vodovod udržovaly Vodárny Boskovice, se vodovodní řad opravoval na Štědrý den i na Silvestra. Tehdy to byly poruchy před č.p. 70 a 71, zde bylo nekvalitní potrubí později nahrazeno novým potrubím v délce asi 100 m.  

  Ve Světlé 28.12.2012                                                        Ing.Jiří Cikánek

Sdílet příspěvek

Přihlášení

Skip to content