PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY AUTOBUSOVÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ IDS JMK

LINKA 251 VE ŠPIČKÁCH PRACOVNÍCH DNŮ POJEDE DO RÁJCE-JESTŘEBÍ K VLAKŮM S2 SMĚR BRNO
Vybrané spoje linky 251 ve špičkách pracovních dnů po příjezdu do Boskovic od Velkých Opatovic pojedou expres bez zastávky do Rájce-Jestřebí k žel. stanici. Tam naváže vlak S2 do Brna, který z Rájce-Jestřebí bude vyjíždět. Obdobné řešení bude fungovat i v opačném směru. Toto opatření zajistí ve špičkách pracovních dnů rychlé a komfortní spojení mezi Velkými Opatovicemi, Boskovicemi a Brnem oběma směry.


OPTIMALIZACE SPOJENÍ MEZI BOSKOVICEMI A SKALICÍ NAD SVITAVOU (ČERNOU HOROU)
Z důvodu velkého množství linek a souběhu autobusů a vlaků mezi Boskovicemi a Skalicí nad Svitavou byla přeřešena doprava mezi oběma lokalitami. Nejen, že se doprava zpřehlední, ale navíc dojde k úspoře nákladů za dopravní obslužnost, a to s minimálním dopadem na cestující.
V daném úseku dochází ke zpřehlednění linkového vedení. Mezi Boskovicemi a Skalicí nad Svitavou tak již nebude vedena linka 251 (vybrané spoje vedeny mezi Boskovicemi a Rájcem-Jestřebí expres – viz informace výše) a zcela zrušena bude linka 162, která bude v úseku Boskovice – Černá Hora nahrazena prodloužením vybraných spojů linky 250 ze Skalice nad Svitavou do Černé Hory. Účelové spoje linky 162 vedené z Černé Hory do průmyslové zóny v Kuřimi budou převedeny na linku 301 a pro cestování do centra Kuřimi bude možné využít v Lipůvce autobusy linek 152 a 313. Samozřejmě bude i nadále zajištěn přípoj od vlaků linek S2 a R19 ve směru z Brna ve Skalici nad Svitavou na navazující vlaky linky S21 nebo autobusy linek 250, 256 a 257 do Boskovic a opačně.


PŘÍMÉ AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ BRNO, KRÁLOVO POLE – BOSKOVICE – (VELKÉ OPATOVICE)
Zpřehlednění linkového vedení mezi Boskovicemi a Skalicí nad Svitavou a prodloužení linky 250 ze Skalice nad Svitavou do Černé Hory umožňuje zajistit přímé spojení Boskovic s Brnem, Královým Polem kombinací linek 250 a 301 přes Černou Horu a Lipůvku a to až devětkrát za pracovní den ve školním roce v obou směrech. Vyznačené spoje linky 250 změní v Černé Hoře označení na linku 301 a budou bez přestupu pokračovat do Králova Pole.
Navíc bude zavedeno i přímé spojení ráno z Velkých Opatovic v 5:28 do Brna, Kr. Pole (příjezd v 6:57) a odpoledne zpět z Brna v 15:32 do Velkých Opatovic (příjezd 17:22).


ZLEPŠENÍ PRAVIDELNOSTI LINKY 301
Dlouhodobá přetíženost komunikace I/43 v oblasti kolem Lipůvky způsobuje četná zpoždění a nepravidelnosti odjezdů na linkách projíždějících danou oblastí, zejména na páteřní lince 301. KORDIS na tuto skutečnost reaguje a v pracovních dnech mezi 14. a 18. hod. prodlužuje jízdní dobu mezi Brnem a Lipůvkou a také navyšuje vyrovnávacích doby autobusů v Brně. Toto opatření zlepší přesnost odjezdů linky 301 a zlepší garanci přípojů na návazné linky v přestupních uzlech.


SHRNUTÍ NOVINEK – PRAKTICKÉ DOPADY PRO CESTUJÍCÍ
Brno – Velké Opatovice ve špičkách pracovních dní cca každých 30 minut
Byť již v současné době jezdí autobusy linky 251 mezi Boskovicemi a Velkými Opatovicemi každých 30 minut, přípoje od Brna byly na tuto linku cca pouze jednou za hodinu. Nově se situace změní, prodloužením vybraných spojů do Rájce – Jestřebí bude spojení zajištěno skoro každou půlhodinu.
Příklady spojení přes Rájec- Jestřebí – odjezdy z Brna 14:15, 15:15, 16:15, 17:15.
Příklady spojení přes Skalici nad Svitavou a lokálkou do Boskovic – odjezdy z Brna 13:44, 14:56, 15:44, 16:56. 17:44
Jízdní doby jak při využití spěšného vlaku přes Skalici nad Svitavou tak při spojení osobním vlakem přes Rájec -Jestřebí jsou do Velkých Opatovic srovnatelné


Častější spojení Brno – Boskovice
Prodloužení vybraných spojů do Rájce – Jestřebí zajistí i častější spojení ve špičkách pracovních dní do Boskovic. Např. v odpolední špičce po 15 hodině bude možné využít do Boskovic vlaky odjíždějící z Brna každých 15 minut. Konkrétně odjezdy linky S2 z Brna v 15:00 s přestupem ve Skalici nad Svitavou na linku 250 s jízdní dobou cca 64 minut, v 15:15 vlak s přestupem v Rájci – Jestřebí s jízdní dobou 60 minut, v 15:29 vlak s přestupem ve Skalici na linku S21 s jízdní dobou cca 62 minut a v 15:44 vlak s přestupem ve Skalici na linku S21 s jízdní dobou 47 minut.


Přímé autobusové spojení Brno, Královo Pole – Boskovice
Byť bude nově zavedeno přímé autobusové spojení až 9x v pracovních dnech ve školním roce,
konkrétně 3x v ranní špičce do Brna a 6x v odpolední špičce z Brna, bude toto spojení výhodné pouze pro cestující v blízkosti Brna, Králova Pole. Vzhledem k zatížení silnice I/43 je reálná jízdní doba autobusu ve špičkách pracovních dní Brno, Královo Pole – Boskovice cca 60 minut. Připočteme-li k tomu ještě cestu tramvají z centra do Králova Pole je cestovní doba při využití autobusu z centra Brna do Boskovic o cca 40 minut delší než cesta rychlíkem linky R19 s přestupem na S21 a o cca 20 minut delší při využití osobních vlaků linky S2.


PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY V PRŮBĚHU JŘ 2022/2023
Výlukový jízdní řád linek S2 a R19 v prvním týdnu po zahájení provozu vlaků po roční výluce.
Z důvodů konsolidačních pomalých jízd, které jsou na železnici realizovány po každé větší výluce, bude v prvním týdnu po obnovení provozu na železnici zaveden výlukový jízdní řád, který bude zohledňovat pomalejší jízdu vlaků mezi Brnem a Blanskem.


Změna časových poloh linky 251 o víkendech

V souvislosti s ekonomickou optimalizací a rozšířením možnosti spojení mezi jednotlivými obcemi okresu Blansko je zvažována v průběhu prvního pololetí roku 2023 úprava JŘ linky 251 v nepracovních dnech tak, aby v Jevíčku byla těsnější vazba na autobusy do Moravské Třebové a Svitav a pro spojení ve směru na Brno by byla zajištěna vazba na Os vlak linky S2 na místo současného rychlíku linky R19.

Sdílet příspěvek

Přihlášení

Skip to content