Včelaři z Malé Hané aneb úvaha: Člověk – příroda – včely

Je jaro. Probouzející se příroda nás vybízí k aktivitám vítaným i netrpělivě očekávaným po dlouhé zimě. Zahrada, louka, pole i les …. Vše čeká na ruce a rozum člověka-hospodáře. V malém hrábě, rýč, motyka – ve velkém traktor…

       Nám všem i včelařům oči táhnou první sněženky, krokusy, kvetoucí ovocné stromoví, lísky, jívy v zahrádkách, na mezích, v lese. První včely přinášející do úlů rousky pylu a nektar zakládají novou generaci včel. Jsou vzorem píle, pracují nejen pro svoje rodiny, ale i pro nás, zahrádkáře, sadaře, hospodáře, zemědělce.

       Dostatek pylu je právě na jaře nesmírně důležitý, jak pro rozvoj, tak pro zdravotní stav včelstva. Většina rostlin, které poskytují pyl, je zároveň i dobrým zdrojem nektaru. Současný stav naší přírody a krajiny je co do množství a pestrosti v žalostném stavu. Víme, že se tak děje kvůli intenzivní zemědělské velkovýrobě s obrovskými lány monokultur a brčálově zeleným plochám bez kvetoucích rostlin, ale také kvůli devastaci lesních porostů, chybějícím remízkům a nedostatku neobdělaných, přirozeně kvetoucích ploch.

      Pokud se nám v této nelehké situaci podaří pro včely významné rostliny vysít, půjde vždy o cenné obohacení pro přírodu i náš obor. V systému, kde má každý kousek půdy svého majitele, vyznívají snahy včelařů obohatit krajinu o cokoliv pro včely přínosného zpravidla docela naprázdno.

       Zde může pomoci téměř každý z nás. Proto vznikly i tyto řádky jako prosba a výzva k pomoci v zajištění pestrosti krajiny a tím bohatosti zdrojů pro vše živé. Že se tak neděje, můžeme vidět všude kolem nás. Příroda není chráněna, ale devastována s dopady na vše živé. Zanedlouho to začne – sobotní ráno prolínané zvukem sekaček a křovinořezů. Trávník přece musí být maximálně 4 centimetry a tráva se stává nepříjemným odpadem. Občas přichází rozhodování- vysekat, vyřezat, vykácet, odstranit – to asi přírodu netvoříme.

       Chce to selský rozum! Nabízí se však otázka: Kde ho však vzít, když sedláci spí svůj věčný sen…

       Značné úsilí nás, včelařů, spočívá během roku právě v pomoci včelkám udržet jejich životaschopnost. Chovat, množit, ošetřovat, léčit , krmit -prostě starat se o svá včelařská hospodářství se zodpovědností plynoucí ze zákona.

       Za vaši spolupráci, ekologické myšlení i chování/ tj, vstřícné a přátelské k přírodě/ a životnímu prostředí,  děkuji včelaři i všichni drobní živočichové včetně našich včelek.

       Ty vám za snahu a pochopení připraví sladkou odměnu, Někdy začátkem června první letošní med.  Krásný přírodní produkt, plný zdraví, energie a lásky. Lásky k přírodě. Med přímo od včeliček/ vašeho včelaře/ je bez diskuzí skutečně ten nejlepší. Není směsí  ze zemí EU i mimo ni, ale z chovů a včelínů na Malé Hané.

Zpracoval : Josef Vala, předseda ZO ČSV Knínice

Sdílet příspěvek
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení

Skip to content