Výroční schůze SDH Světlá – 29.12.2022

Zpráva o činnosti SDH Světlá v roce 2022

Začátek letošního roku byl pořád ještě poznamenán epidemií onemocnění covid-19, což ovlivnilo i činnost našeho sboru. Stále jsme kvůli vládním opatřením nemohli pořádat tradiční hasičský ples, což se nám snad o letošní plesové sezóně podaří napravit.

Úkolem hasičů je pečovat o svoje vybavení a výstroj, proto bylo 15. února 2022 u firmy
X-flame zakoupeno 6 kusů hadic typu B a stejný počet hadic typu C. Dále jsme pořídili jeden pracovní stejnokroj PS2 v nadměrné velikosti.

Náš sbor na výroční schůzi okrsku Šebetov reprezentoval starosta a náměstek. Toto setkání se tentokráte v omezeném rozsahu konalo v sobotu 19. února v Knínicích. Jinak samotný výbor okrsku v průběhu roku 2022 zasedl ještě sedmkrát, tak jak bylo třeba řešit aktuální záležitosti.

V sobotu 26. února se členové našeho sboru zúčastnili masopustního průvodu po obci. Co se týká jarních kulturních akcí, podíleli jsme se i na dětském karnevalu (který proběhnul 2. dubna) a na velikonočních dílnách a zdobení břízky dne 15. 4. Poslední dubnový den jsme pak zorganizovali pálení čarodějnic na místním výletišti. V sobotu 4. června se velmi povedl dětský den, za jehož organizaci patří poděkování zejména ženské části našeho sboru.

Ve druhém březnovém týdnu vedení SDH rozhodlo o věcném daru hasičům Ukrajiny, kteří se potýkají s nedostatkem vybavení pro náročné zásahy v rámci probíhajícího válečného konfliktu. Jednalo se o dar ve výši asi 15 000 Kč v rámci celonárodní hasičské sbírky, konkrétně to z naší strany byly 3x zásahové rukavice, zdravotnický batoh a 4 kusy hadic. V této souvislosti jsem na výzvu Hasičského záchranného sboru osobně odsloužil jeden den na Krajském asistenčním centru pro uprchlíky, které bylo tehdy zřízeno v areálu BVV Brno. Zde dobrovolní hasiči z našeho kraje zajišťovali distribuci občerstvení a hygienických potřeb pro ukrajinské běžence.

Dne 26. března jsme prováděli technickou pomoc v počtu 4 osob při hašení menšího požáru kompostu u sběrného dvora.

V závěru března proběhly dvě odložené schůze. Konkrétně 26. března to bylo setkání představitelů sborů okresu Blansko v kulturním domě v Cetkovicích a o den později tři naši zástupci přijeli pozdravit SDH Cetkovice na jejich valné hromadě.

Náš sbor obdržel několik dalších pozvání od hasičských spolků z našeho okrsku. Osobně jsem byl 9. dubna přítomen na slavnostní schůzi k výročí 135 let SDH Sudice. J. Crha a L. Smékalová zastupovali 29. 5. světelský sbor na slavnostním shromáždění k výročí 135 let od založení SDH Pamětice. Velkou akcí byly oslavy 150 let dobrovolných hasičů z Vanovic, který je nejstarším vesnickým sborem na Jižní Moravě. Zde jsme se o první červencové sobotě v počtu pěti mužů zapojili do předávky vody v rámci hasičských ukázek na místní návsi.

V průběhu roku se podle potřeby scházelo širší složení výboru SDH. První schůze výboru z celkových osmi proběhla 25. dubna, další následovaly 8. května, 12. června, 10. a 24. července, 5.srpna a 5. a 12 prosince. Svou čestnou povinnost splnil náš sbor 12. května, kdy jsme v počtu 6 hasičů drželi čestnou stráž na pohřbu našeho člena Jiřího Grepla v obřadní síni v Boskovicích.

Po dvouleté přestávce už letos mohlo proběhnout první kolo soutěže v požárním sportu. Za SDH Světlá mělo tentokrát už jenom družstvo veteránů svůj trénink na tuto akci dne 8. května. Samotná soutěž se uskutečnila 14. 5. na návsi v Borotíně a naše mužstvo v počtu 7 hasičů po solidním výkonu obsadilo pěknou pátou příčku.

O letních prázdninách nemohl chybět každoroční hasičský výlet v Cetkovicích, na který vždy rádi přijíždíme. Naše pětičlenné družstvo zde opět zajistilo zakončení předávky vody, do které byly zapojeny jednotky třech okolních sborů. V poněkud posunutém termínu 30. července naši členové pomáhali s uspořádáním místního fotbalového turnaje.

Během víkendu 12. – 14. srpna měl náš sbor na starosti akce v rámci Světelské pouti. V pátek se na místním hřišti konal tradiční zápas ženatí-svobodní s následným posezením. V sobotu následovala taneční zábava se skupinou Prorock a v neděli po mši mohli občané posedět na výletišti s bohatým občerstvením.

Bezpochyby největší letošní akcí byla organizace cyklovýletu Okolo Malé Hané. XV. ročník této známé sportovně-kulturní akce našeho mikroregionu letos padl na bedra obce Světlá a kdo jiný se toho měl ujmout než místní hasiči. Přípravy této skutečně velké akce začaly už koncem minulého roku a byly tématem mnoha výborových schůzí. Naši členové ve spolupráci s obecním úřadem provedli i úpravy výletiště. Zejména se jednalo o brigádnické zbourání starého plotu a postavení dvou úseků nových plotů včetně brány, což se realizovalo začátkem srpna.

Samotný cyklovýlet se uskutečnil v sobotu 27. srpna. I přes dopolední nepřízeň počasí lze konstatovat, že jsme tuto náročnou akci řádně připravili a organizačně dobře zvládli. Nemalý výtěžek z tohoto podniku je vítaným příjmem do hasičské pokladny. Všem těm zhruba šedesáti osobám, kteří se na zajištění této akce podíleli, tímto děkuji za skvělou práci a dobrou reprezentaci obce. Mimochodem pro každého z nich jsme nechali vyrobit kvalitní trička s potiskem, které se snad budou hodit při dalších akcích.

Na podzim jsme nemohli chybět v Úsobrně, kde 10. září proběhla dlouho připravovaná dálková doprava vody ručními stříkačkami, jejíž oficiální název zněl Voda koňkó přes tře kraje. Na sedm našich členů s naší historickou stříkačkou padl úkol vytvořit zakončení celé předávky včetně proudnice. Na tuto výjimečnou událost se sjelo celkem 39 sborů z celé republiky a oficiální rekord v dopravě vody v délce 3800 metrů hadicového vedení byl za 1 hodinu a 47 minut ustaven.

Jak už vyplynulo z předchozího textu, důležitá je práce s dětmi. K jejich potěšení jsme 1. října zorganizovali dětskou soutěž v chytání ryb u místního rybníka, doplněnou bohatým občerstvením. Dne 12. října jsme provedli nábor mladých hasičů, kterého se zúčastnilo celkem 14 dětí. Od té doby každou středu probíhá setkání mladých hasičů, kde se cvičí v požárnických dovednostech. Tuto činnost mají na starosti M. Vystavělová a P. Letfus ml, za což jim patří uznání.

Konec letošního roku byl ve znamení tradičních příprav na adventní čas. Dne 26. listopadu naše ženy připravily Vánoční dílny pro děti i dospělé. Ve stejný den jsme postavili a ozdobili tradiční vánoční strom, a současně byl proveden úklid na fotbalovém hřišti.

V den konání Světelských běhů 10. prosince byl pro jednotlivé sbory v rámci okrsku Šebetov vyhlášen cvičný poplach. Po jeho oznámení v 17:02 hodin do osmi minut vyjela naše zásahová jednotka v počtu 7 osob, příjezd na místo události byl v 17:19 hodin. Tématem cvičení bylo vyhledávání ztracených osob v katastru obce Úsobrno. Cvičení nám mimo prověření akceschopnosti jednotky pomohlo osvojit si komunikaci a různé činnosti při pátrání po osobách.

Tímto je přehled aktivit SDH Světlá v letošním roce vyčerpán. Mohu s potěšením konstatovat, že požáry i další mimořádné události se naší obci v uplynulém období vyhnuly a také hospodaření sboru je velmi dobré. Znovu děkuji všem, kteří se do výše uvedené činnosti aktivně zapojili.

Přeji vám i přes dnešní nelehkou situaci mnoho zdaru a pevné zdraví v nadcházejícím roce 2023 a děkuji Vám za pozornost.

Ve Světlé 29. prosince 2022.  E. Dokoupil.


Sdílet příspěvek

Přihlášení

Skip to content