Výsledky Tříkrálové sbírky v obci Světlá

Dne 9. ledna 2022 proběhla v obci tradiční tříkrálová sbírka. Koledníci letos ve Světlé vybrali celkem 10 321 Kč. Všem dárcům děkujeme.

Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkovou akcí u nás. Na jejím průběhu se podílejí tisíce dobrovolníků, výnos putuje na pomoc lidem v nouzi prostřednictvím Charity Česká republika, která je pořadatelem sbírky. Bližší informace na: https://www.trikralovasbirka.cz/

Tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800, VS 777


Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v  nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity Česká republika. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou a humanitární pomoc v zahraničí.

Výnos sbírky je rozdělen podle pevně daného klíče takto: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech, a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky.

Sdílet příspěvek

Přihlášení

Skip to content