Založení sboru

V roce 1885 byl dán popud k založení hasičského sboru ve Světlé a k zakoupení stříkačky, jak o tom svědčí protokol o schůzi obecního výboru, konané dne 15.září 1885.

Ještě tento samý rok se mělo vše uskutečnit, ale k založení sboru a k zakoupení stříkačky došlo až po dvou letech.

Tuto dobu si totiž vyžádaly přípravné práce, a dne 8.května 1887 zakoupila obec Světlá společně s Přívěstí vlastní stříkačku za 390 zlatých s příslušenstvím 50 m hadic od firmy Smékal – výrobce hasičských prostředků a stříkaček.

Stříkačka byla přivezena 21.května 1887 a sbor dobrovolných hasičů byl následně založen dne 22.července 1887. Jeho zakladateli byli tito pánové: Alois Krchňák z č.1, Jan Vystavěl z č.4, Josef Korbel z č.19, Hynek Pokorný z č.42 a Josef Ženatý z č.8.

Byly sepsány stanovy, které c. k. místodržitelství v Brně schválilo dne 2.srpna 1887.

Světelští občané projevili značné pochopení, přistupovali za členy sboru a i finančně jej podporovali.

Sdílet příspěvek

Přihlášení

Skip to content