Zápis do ZŠ a MŠ Cetkovice

Ředitelství Základní školy Cetkovice, okres Blansko, příspěvková organizace oznamuje, že
zápis do 1. ročníku základního vzdělávání
proběhne na ZÁKLADNÍ ŠKOLE V CETKOVICÍCH
dne 9. dubna 2024 od 14:00 do 18:00 hodin.

Bližší informace v přiloženém dokumentu zde:


Ředitelka Mateřské školy Cetkovice, okres Blansko, příspěvkové organizace, se sídlem Školní 204, 679 38 Cetkovice, stanovuje po dohodě se zřizovatelem dle § 34 odst. 2 Zákona č. 561/2004 Sb. termín zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 na

 1. května 2024 ve 14:00 – 17:00 hod ve třídě MŠ – Motýlci.

  K zápisu k předškolnímu vzdělávání se může zákonný zástupce dostavit osobně spolu s dítětem (tuto variantu doporučujeme).

  K zápisu přinese zákonný zástupce následující dokumenty:
 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
 • Potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost (nevztahuje se na děti, které si budou ve školním roce 2024/2025 plnit povinné předškolní vzdělávání).
 • Kopii rodného listu dítěte.
 • Občanský průkaz zákonného zástupce.
  Uvedené dokumenty je také možné doručit nejpozději ke dni 6 . května 2024 do 17:00 hod prostřednictvím datové schránky, poštou nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem. Žádosti o přijetí budou posuzovány pouze v případě včasného doručení.
  Pořadí přijatých dětí bude určeno na základě kritérií stanovených ředitelkou školy.
  O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.
  Formuláře dokumentů jsou ke stažení na webových stránkách školy nebo k vyzvednutí v kanceláři školy (po předchozí telefonické domluvě).

Bližší informace zde:

Sdílet příspěvek

Přihlášení

Skip to content