ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ZŠ Knínice a MŠ Cetkovice

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  A  MATEŘSKÁ  ŠKOLA KNÍNICE 

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ZŠ

20. dubna a 21. dubna 2022 od 12.00 do 16.00 hodin v I. třídě

Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části (přijetí žádosti, kontrola údajů s rodičem) a z rozhovoru, případně dalších činností s dítětem. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti (nikdo se nemusí bát – každý zná své jméno, nějakou básničku, písničku, pozná barvy, některé tvary, písmenka, čísla, zvířátka a jejich mláďátka, popíše obrázek atd.).

Rodiče si s sebou přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz, poštou nebo osobně do 15. 4. 2022 doručí vyplněnou žádost o zápis, žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, podepsané informace o možnosti odkladu a souhlas se zpracováním osobních údajů. Podrobné informace naleznete v Aktualitách na webových stránkách školy www.zskninice.cz .  V mateřské škole je možno do připravených seznamů dětí upřesnit čas zápisu, který Vám bude vyhovovat.

Kapacita třídy je 30 žáků. Přednostně budou přijímány děti s odkladem z loňského roku a děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy, dále pak děti nespádové podle věku od nejstaršího.

Všem dětem přejeme, aby jejich vstup do školy byl co nejpříjemnější.

Těšíme se na Vás i Vaše děti.


Mateřská škola Cetkovice, okres Blansko, příspěvková organizace

vyhlašuje
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2022/2023
Termín: 13. 5. 2022
Místo podání žádosti: Mateřská škola Cetkovice
Doba podání žádosti: 8.30 – 15.30 hodin


Rodiče u zápisu předloží:
 vyplněnou žádost o přijetí do mateřské školy
 vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte
 rodný list
 občanský průkaz


Formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách Mateřské školy Cetkovice
www.mscetovice.cz, případně k vyzvednutí přímo v mateřské škole.


Žádosti o přijetí do mateřské školy budou posouzeny a bodově ohodnoceny dle stanovených Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 ke dni zápisu 13. 5. 2022. Vyplněné dokumenty můžete doručit osobně, poštou nebo datovou schránkou (nzukpja).


K zápisu do MŠ (2.5 – 16. 5. 2022) 13. 5. 2022 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti.
Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu (1. 6. – 15. 7. 2022).

Sdílet příspěvek

Přihlášení

Skip to content